Şizofreni Nedir? Belirtileri ve Nedenleri

Şizofreni, insanları gerçek ve gerçek dışı olanı ayırt etme de zorlayan ciddi bir ruhsal bozukluktur. Şizofreni halüsinasyonlar, sanrılar, aşırı derecede bozuk düşünce ve davranışların bileşimi ile sonuçlanabilir.

Şizofreni hastaları ömür boyu tedavi görmelidir. Erken tedavi, ciddi komplikasyonlar gelişmeden hastanın ve hastalığın ilerleyişinin kontrol altına alınmasını sağlar

Şizofreni Belirtileri

Şizofreni: düşünme, davranış ya da duygular ile ilgili bir takım problemler içerir. Semptomlar ve bulgular değişiklik göstermekle birlikte genellikle sanrılar, halüsinasyonlar veya düzensiz konuşmayı içerir. Semptomlar şunlar olabilir:

Hayaller

Bunlar gerçekliğe dayanmayan sanrılardır. Örneğin bu kişiler zarar gördüğünü, taciz edildiğini, şöhretinin olduğunu, başka bir kişinin ona âşık olduğunu veya büyük bir felaketin gerçekleşmek üzere olduğunu düşünür. Şizofreni hastalığında sanrılar çoğu hastada görülür.

Halüsinasyonlar

Halüsinasyon var olmayan şeyleri görmek veya duymaktır ancak şizofreni hastaları için bu durum oldukça gerçekçi bir etkiye sahiptir. Halüsinasyonlar duyuların herhangi birinde olabilir ancak işitme sesleri en yaygın halüsinasyonlardır.

Düzensiz Düşünce (konuşma)

Etkili iletişim bozulabilir ve soruların cevapları kısmen veya tamamen ilgisiz olabilir. Nadiren konuşma, bazen kelime salatası olarak bilinen anlaşılmayacak anlamsız sözcükleri bir araya getirmek gibi durumlar görülebilir.

Son derece dağınık veya anormal motor davranış: Bu durum, çocuksu sersemlikten beklenmedik ajitasyona kadar birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir.

Olumsuz Belirtiler

Normal işlevsel yeteneklerde azalma veya eksiklikle ortaya çıkar. Örneğin kişi, kişisel hijyeni göz ardı edebilir. Kişinin davranışlarında durgunluklar ortaya çıkabilir. (göz teması kurmaz, yüz ifadelerini değiştirmez). Ayrıca, kişi günlük aktivitelere olan ilgisini kaybeder.

Semptomlar, kötüleşme dönemleri ve semptomların remisyonu (sönmesi) ile birlikte, zamana ve ciddiyete göre değişiklik gösterebilir ancak bazı belirtiler her zaman mevcuttur.

Erkeklerde şizofreni belirtileri tipik olarak 20’li yaşların ortalarında başlar. Kadınlarda ise belirtiler 20’li yaşların sonlarında başlar. Çocuklar da ve 45 yaşın üstündeki kişiler de şizofreni oldukça nadir görülmektedir.

Gençlerdeki Belirtiler

Gençlerde şizofreni belirtileri erişkinlerdekine benzer ancak durumun fark edilmesi daha zor olabilir. Bunun sebebi gençlerde şizofreni hastalığının erken belirtilerinden bazılarının, genç yaşlarda gelişimsel açıdan çoğu kişilerde görülüyor olmasıdır. Bunlar:

 • Arkadaşlardan ve aileden uzaklaşma
 • Okulda performansında düşüş
 • Uyku problemi
 • Sinirlilik veya depresif ruh hali
 • Motivasyon eksikliği

Yetişkinlerde şizofreni belirtileri ile gençlerin ki karşılaştırıldığında, gençler de aşağıdaki farklılıklar görülmektedir:

 • Sanrıların daha az olması
 • Görsel halüsinasyonların görülme olasılığının daha yüksek olması

Ne zaman Doktora Görünmek Gerekir?

Şizofreni hastaları yaşadıkları sıkıntıların psikolojik bir hastalıktan kaynaklandığının farkında değildirler. Bu yüzden yardım almak için ilk olarak aileye veya yakın çevreye yönelirler.

Şizofrenisi Olan Birine Yardım Etmek

Bildiğiniz veya tanıdığınız bir kişinin şizofreni olabileceğini düşünüyorsanız, endişeleriniz hakkında onunla konuşun. Karşınızdaki kişiyi profesyonel yardım almaya zorlamak yerine kibar bir şekilde teşvik edin, bir doktor veya akıl sağlığı uzmanı bulma konusunda yardımcı olun.

Eğer kişi kendiniz veya başkaları için tehlike oluşturuyorsa; kendi yemeğini, kıyafetini, barınağını sağlayamıyorsa ruh sağlığı konusunda değerlendirilebilmesi için 112’yi veya diğer acil müdahale ekiplerini arayın ve yardım isteyin.

İntihar Düşünceleri ve Davranışları

Şizofreni hastalarında intihar düşünceleri ve davranışları yaygındır. İntihar girişiminde bulunma veya intihar girişiminde bulunma tehlikesi olan bir yakınınız varsa, birinin o kişiyle kaldığından emin olun. Hemen 112’yi veya yerel acil durum numarasını arayın ya da güvenli bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorsanız, en yakın hastane acil servisine götürün.

Nedenler

Şizofreniye neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte araştırmacılar genetik, beyin kimyası ve çevrenin birleşiminin hastalığın gelişimine sebep olduğunu düşünmektedir.

Dopamin ve glutamat olarak adlandırılan nörotransmitterler de dâhil olmak üzere, doğal olarak oluşan belirli beyin kimyasalları ile ilgili sorunlar şizofreniye sebep olabilir. Araştırmalar sonucu şizofreni hastalarının beyin yapısının diğer insanlardan farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar bu farklılıktan emin olmamakla birlikte, şizofreninin beyinden kaynaklı bir hastalık olduğunu düşünmektedir.

Risk Faktörleri

Şizofreninin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı faktörler şizofreni gelişme riskini arttırmaktadır.

 • Ailede şizofreni öyküsü olması
 • İnflamasyon veya otoimmün hastalıklar
 • Babanın yaşlılık durumu
 • Yetersiz beslenme
 • Genç yaşlarda zihin değiştirici ilaçlar kullanmak

Komplikasyonlar

Tedavi edilmediği takdirde şizofreni, yaşamın her alanını etkileyen çok ciddi problemleri de beraberinde getirir. Şizofreninin neden olabileceği veya ilişkili olabileceği komplikasyonlar:

 • İntihar, intihar girişimi ve intihar düşünceleri
 • Kendini yaralama
 • Anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
 • Depresyon
 • Tütün, alkol veya uyuşturucuların kötüye kullanılması
 • Okula gidememe
 • Yasal ve mali sorunlar
 • Sosyal izolasyon
 • Sağlık ve tıbbi sorunlar
 • Mağdur olmak
 • Agresif davranış

Önleme

Şizofreniyi önlemenin kesin bir yolu yoktur. Tedavi planına bağlı kalarak hastalığın kötüye gitmesini ve oluşabilecek olumsuz komplikasyonları önleyebilirsiniz. Ayrıca, araştırmacılar şizofreni risk faktörleri hakkında daha fazla bilinçlenmenin erken teşhis ve tedaviye olanak sağlayabileceğini düşünüyorlar.

Panik Atak

Panik atak; gerçek bir tehlike veya görünür bir neden olmadığı halde, kişinin şiddetli fiziksel tepkilerini tetikleyen yoğun bir korku atağıdır. Panik ataklar çok korkutucu olabilir. Bu ataklar ortaya çıktığında, kontrolünüzü kaybettiğinizi, kalp krizi geçirdiğinizi ve hatta öleceğinizi düşünebilirsiniz.

Birçok insan yaşamı boyunca sadece bir veya iki kez panik atak geçirir ve stresli durum sona erdiğinde atak da biter. Fakat eğer tekrarlayan panik atakları geçirdiyseniz ve uzun bir süre boyunca başka bir atağa karşı sürekli olarak korku duyuyorsanız, panik bozukluğu denen bir durumunuz olabilir.

Panik atak yaşamınızı tehdit etmemekle birlikte yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilirler. Ancak tedavi oldukça etkili olabilir.

Panik Atak Belirtileri

Panik atak genellikle bir uyaran olmadan, aniden başlar. Ataklar her zaman olabilir. (Araba kullanırken, alışveriş merkezinde, okulda, işte veya uyurken). Ataklarınız ara ara olabileceği gibi sık sıkta nüksedebilir.

Panik atakların birçok varyasyonu vardır, ancak belirtiler genellikle dakikalar içinde zirveye ulaşır. Atak bittikten sonra kendinizi oldukça yorgun ve yıpranmış hissedebilirsiniz.

Panik ataklar genellikle bu semptomların bazılarını içerir:

 • Yaklaşan kıyamet veya tehlike duygusu
 • Kontrol kaybından korkmak
 • Terlemek
 • Titreme
 • Boğazınızda boğulma hissi ve nefes darlığı
 • Sıcak basmaları
 • Mide bulantısı
 • Karın krampı
 • Göğüs ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi veya baygınlık
 • Uyuşma veya karıncalanma hissi
 • Gerçeklik ya da ayrılma hissi

Ne Zaman Doktora Görünmek Gerekir?

Panik atak belirtileriniz varsa, mümkün olan en kısa zamanda tıbbi yardım isteyin. Panik ataklar, yoğun rahatsızlık hissi verdikleri halde tehlikeli değildirler. Ancak panik atakları kendi başınıza idare etmek oldukça zordur ve tedavi olmazsanız rahatsızlığınızın boyutu daha da kötüleşebilir.

Panik atak semptomları kalp krizi gibi diğer ciddi sağlık sorunlarının semptomlarına da benzeyebilir. Bu nedenle semptomlarınıza neyin yol açtığından emin değilseniz, birinci basamak hekimleriniz tarafından değerlendirilmeniz önemlidir.

Panik Atak Nedenleri

Panik atakların veya panik bozukluğun neden olduğu bilinmemektedir ancak bu durumu etkileyen faktörler birden fazla olabilir:

 • Genetik
 • Aşırı stres
 • Strese daha duyarlı veya olumsuz duygulara eğilim gösterme
 • Beyninizin işlevlerinin bölümlerindeki bazı değişiklikler
 • Panik ataklar ilk başta aniden gelebilir ama zamanla belirli durumlarda tetikleyici olurlar.

Vücudunuz hayatınızı tehdit eden bir durumla karşılaşırsa kalp atış hızınızı ve nefesinizi hızlandırır. Aynı tepkilerin çoğu panik atakta da ortaya çıkar. Fakat bariz bir tehlike olmadığı halde panik atakların neden ortaya çıktığı bilinmemektedir.

Risk Faktörleri

Panik bozukluğunun belirtileri genellikle ergenlikte veya erken yetişkinlikte başlar. Kadınlar da ortaya çıkma oranı erkeklerinkinden daha yüksektir.

Panik atak veya panik bozukluğu gelişme riskini artıran faktörler şunlardır:

 • Panik atak bulunan aile öyküsü
 • Sevilen birinin ölümü veya ciddi hastalığı
 • Cinsel saldırı
 • Herhangi bir travmatik olay (kaza vb.)
 • Hayatınızda boşanma veya bebek bekleme gibi büyük değişiklikler
 • Sigara veya aşırı kafein alımı
 • Çocukluk dönemi fiziksel veya cinsel istismar durumu

Komplikasyonlar

Tedavi edilmeyen panik atak ve panik bozukluğu yaşamınızın hemen her alanını etkileyebilir. Sürekli korku halinde yaşamanız ya da her an bir atak geçirebilecek olma hissi, yaşam kalitenizi büyük oranda etkiler.

Panik atakların neden olabileceği veya bunlarla bağlantılı olabilecek komplikasyonlar:

 • Özel fobilerin geliştirilmesi (agorafobi, sosyal fobi vb.)
 • Sağlık sorunları ve diğer tıbbi durumlar için sık tıbbi bakım
 • Sosyal durumlardan kaçınma
 • İş veya okuldaki problemler
 • Depresyon, anksiyete bozuklukları ve diğer psikiyatrik bozukluklar
 • İntihar veya intihar düşüncelerindeki artmış risk
 • Alkol veya diğer maddeleri kötüye kullanım
 • Finansal problemler

Panik Atakları Önleme

Panik atakları veya panik bozukluğu önlemek için kesin bir yol yoktur. Ancak, şu öneriler yardımcı olabilir.

 • Atakların daha da kötüye gitmelerini veya daha sık olmalarını önlemek için mümkün olan en kısa sürede tedavi alın.
 • Relapsları önlemeye veya panik atak semptomlarının kötüleşmesine engel olmak için tedavi planınıza sadık kalın.
 • Kaygıya karşı korunmada rol oynayabilecek düzenli fiziksel aktiviteler edinin.

Kitle İletişim

Sizlere bu yazımızda kitle iletişim nedir? Kitle toplum kuramı nedir? Kitle iletişim yöntemleri nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Kitle İletişim Nedir

Kitle iletişimi, insanların kitle iletişim araçları aracılığıyla bilgilerini, nüfusun büyük kesimleri ile aynı zamanda, inanılmaz bir hızla nasıl değiştirdiklerini inceler. Başka bir deyişle, kitle iletişimi, geniş bir yelpazedeki insanlara geniş ölçekte bilgi aktarma ve bilgi alışverişini ifade eder. Genelde gazete, dergi, kitap yayıncılığının yanı sıra radyo, televizyon ve film ile ilgili olarak, internet, bu medyaların bilgi, haber ve reklam yaymak için kullanıldığından da anlaşılmaktadır. Kitle iletişimi, kişiler arası iletişim veya örgütsel iletişim gibi diğer iletişim biçimlerinin çalışmalarından farklıdır. Çünkü çok sayıda alıcıya bilgi ileten tek bir kaynağa odaklanır. Kitle iletişim çalışması, temel olarak kitle iletişiminin içeriğinin, bilgiyi alan kişinin ya da kişilerin davranışlarını, tutumlarını, düşüncelerini ya da duygularını nasıl etkilediğini ya da başka şekillerde nasıl etkilediğiyle ilgilidir.

Kitle İletişimi Ve Araçları

Şimdi seze kitleiletisim.com adresinden bir alıntıyı paylaşalım;

Kitle iletişimi; tanım gereği, geniş bir yelpazedeki insanlara geniş ölçekte bilgi aktarımı ya da değiş tokuş edilmesidir. Ama bundan daha derine iner. Popüler inancın aksine kitle iletişim tek başına gazetecilikle sınırlı değildir. Kitle iletişiminin her yöne giden kolları vardır.
Toplum uzunca bir zaman yüz yüze iletişim kanallarını kullana gelmiştir. Çağımızda da en önemli iletişim yöntemidir.

Kitle iletişim araçları belirli tarihi ve toplumsal koşulların sonuçlarıdır. Bu araçların kullanımı ve gelişimi, toplumsal gelişmelere paralel bir şekilde ve hayatı kolaylaştırmak amaçlı ilerlemiştir.

Kitle İletişim Süreçleri

Kitle iletişimini 3 bölümde sınıflandırabiliriz. Yayın, Baskı ve Kalkınma iletişimi. Yayın iletişimi radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarını içerir. Bunlar en hızlı iletişim ve bilgi araçlarıdır. Basılı medya, gazeteciliği (haber bültenleri, haber mektupları, dergiler vb.) içerir. Kalkınma iletişimi, toplulukların örgütlenme ve gelişim yollarını geliştirmede bir araç olarak iletişimin önemini daha fazla vurgulamaya odaklanır.

Tarih boyunca insanlar, fikirlerini yaymak ya da bilgi edinmek için farklı yöntemler kullandılar. Halk kitlelere iletişim kurmak için konuşmalar yaptı, yazdı, operalar, basılı kitaplar ve posterler yaptı. Sonra fotoğraf ve en son e-postalar geldi. Bunlar, insanların kendilerini ifade etmek için sıklıkla kullandıkları ortamlardır. Belki bir bilgiyi ya da hizmeti pazarlamak, belki de birisinin fikirlerini ifade etmek, ancak hepsinin iletişim kurmak için tek bir hedefi vardır.

Kitle İletişim Araçları

İşletmeler, yeni satış potansiyelleri ve müşteri ilişkileri kurmak, nitelendirmek ve üretmek için kitle iletişim araçlarını kullanırlar. Satış personeli, birden fazla kaynaktan gelen yeni iş fırsatları için reklam ve pazarlama desteğine güvenmektedir. Kitle iletişim araçları, olası listeler, bireysel araştırmalar, pazarlama fırsatları ve ticari fuarlar oluşturmak için kullanılabilir. Satış personeli, e-posta, metin ve sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarıyla yeni iş fırsatları geliştirebilir. Bu telekomünikasyon araçlarının tümü, satış personelinin hedef pazarlardaki uygun müşterileri tespit etmesine, satış potansiyelini takip etmesine ve potansiyel beklentiler konusunda araştırma yapmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynaklar

http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFzc19jb21tdW5pY2F0aW9u

https://www.collegevaluesonline.com/faq/what-is-mass-communication/

https://www.kitleiletisim.com/2018/07/30/kitle-iletisimi/

 

İnternet Reklamı Nedir

Çevrimiçi reklamcılık, internet içerisinde bulunan web sitesi trafiğini elde etmek (seo) ve elinde tutmakla doğru müşterilere pazarlama mesajları sunmak ve reklamı iletmek bir araç olarak kullanılmasını içeren bir pazarlama stratejisidir. İnternette reklam yapmak, benzersiz ve kullanışlı uygulamalarla pazarları tanımlamaya yöneliktir. internet reklamı vermenin avantajlarından en başında tek bir tuşla milyonlara ulaşabilmek gelmektedir.

1990’ların başından bu yana, küçük ve büyük ölçekli kuruluşlar için bir standarda dönüşen çevrimiçi reklamcılığın büyümesinde üssel bir artış olmuştur.

Çevrimiçi reklamcılık, İnternet reklamcılığı veya Dijital Reklamcılık olarak da bilinir.

İnternet Reklamı Türleri Nelerdir?

1. Görüntülü Reklamlar

Çevrimiçi reklamın orijinal şekli, bunlar üçüncü taraf web sitelerinde görünen görsel reklamlardır (genellikle içeriğiniz veya hizmetinizle bir şekilde ilgili olanlar).

Görüntülü reklamlar, banner reklamların temel biçiminden gelişmiştir. Günümüzde, görüntülü reklamlar şu şekilde geliyor:
GIF – Bunlar, içeriğin çevresinde görünen temel banner veya kare reklamlardır.
Metinler – Bunlar, çevreleyen içeriğe uygun metin reklamlar oluşturmak için algoritmalar tarafından oluşturulan metin reklamlardır.
Kayan pankartlar – bunlar ekran boyunca hareket eder veya normal web sitesinin içeriğinin üzerinde kayar.

2. Sosyal Medya Reklamları

2015’te ABD’de Sosyal Medya ticareti 30 milyar dolardı. İnternete reklamı verme konusunun en basit yoludur. Sadece verimli değil, etkili bir pazarlama alanıdır. Görüntülü Reklamlara çok benzeyen Sosyal Medya reklamları, basit bir banner veya resimden otomatik oynatma videosuna kadar her şey olabilir. Sosyal medya reklamcılığı harika çünkü kitlenizi mükemmel bir şekilde hedefleyebilirsiniz. Örneğin, Facebook’un hedefleme seçenekleri yaş, bölge, ilgi alanları, eğitim geçmişi ve daha fazlasını içerir.

3. Yerli Reklamcılık

Yerel reklamlar, blog yayınlarının sonundaki sponsorlu listelerdir, Facebook yayınlarınızda görünür ve diğer Sosyal Medyalara gönderilir. Bu içerik parçaları, üzerinde göründükleri platforma entegre edilmiş ve kamufle edilmiştir. Yerel Reklamınızı Adblade, Adsonar, Outbrain ve Taboola gibi ağlarla tanıtabilir ve yayınlayabilirsiniz.

4. Video Reklamlar

YouTube reklamları, en popüler ve iyi bilinen video reklamları olsa da, aslında birkaç farklı biçim, tür ve içerik seçeneği vardır. Eğitim / bilgilendirme yoluna gidebilirsin. Ya da belki nasıl yapılır? Görsel bir hikaye oluşturarak görüntüleyenlerin duygusal dizelerini çekmeye çalışın. Markalama için idealdir, özellikle görsel olarak en iyi şekilde gösterilen bir ürün veya hizmetiniz varsa…

Cilt kanseri

Sık rastlanan kanser türlerinden olan cilt kanseri, son 30 yılın içinde %237’ lere varan oranla artış göstermiştir. Melanom cilt kanseri türü minimum görülen bir kanser türü olup aynı zamanda en tehlikeli çeşitidir. Bu kanser türü ölümlere yol açabilir.

Cilt Kanseri Tanımı Ve Oluşumu

Vücudun en büyük organı olan deri en büyük görevlerden birini üstlenerek vücudu dış etkenlere karşı korur. Aynı zamanda zararlı ışınlara karşı koruyup vücudun ısısını ve D vitamini tamamlamasına yardımcı olur. Ciltte oluşan kanser, malignant büyümesine denir. Derinin en üst tabakası olan epidermis, dermiş ve subkutis ile üç katmana ayrılır.

Epidermis

En ince tabaka olan epidermis derininin altını ve organları korumakla yükümlüdür. Melonama cilt kanserine dönüşen hücrelere denir. Bu hücreler cilde renk veren pigimentleri yönetmektedir. Melanin cildi güneşe karşı korur. Epidermis bu katmanlardan ince bir zar ile ayrılır bu da kanserin ilerlemesinin alt katmanlara doğru gelişimini sağlar.

Dermis

Derinin orta kısmına denir. Epidermise nazaran kalındır. Bu tabaka cilde elastiklik kazandırır, ter bezleri, damarlar ve sinirler bu katmanda yer almaktadır.

Subkutis

En alt katmana verilen addır. Yağ hücrelerini barındırır. Şok emici etsisiyle bilinir.

Melanom Kanseri

Derinin rengini veren melanosit hücrelerinde başlayan kansere denir. Bu tümör kahverengi ya da siyaha yakın renklerdedir. Nadir olarak pembe, sarı veya beyaz olarak da görülebilir. Bu kanser türü vücutta önceden var olarak ya da sonradan da ortaya çıkabilir. Benler üzerinde oluşabilen kanser saç deri ayak tabanı olmak üzere tüm cildi de sarabilir.

Erkeklerde genel olarak boyun ve sırt bölgesinde kadınlardaysa bacaklarda, boyunda ve yüzde görülür. Çok sık karşılaşılmamakla beraber gözde anal bölgede ve ağız bölgesinde oluşabilmektedir. Hızlı yayılan kanseri engellenmesi veya yok edilmesinde erken teşhis büyük önem taşır. Ne kadar erken fark edilirse tedavi edilmesi o kadar mümkün ve kolay olur.

Bazal Hücreli Karsinom Kanseri

Yaygın olan bir kanser türüdür. Düz sert, soluk renkte kolay kanayabilen kırmızı renge sahip bir kanser türüdür.

Skuamöz Hücreli Karnisom Türü

Yumru görünümüne sahip, sert pul pul, kabuklu yapıda olan kanser türüne denir. Deride kırmızı lekeler gözükebilmektedir.

Kanser Oluşturabilecek Faktörler

UV ışınları kansere sebep olabilmektedir. Bu ışın en çok güneşte bulunurlar. Işınlar DNA ya zarar vererek kanseri oluştururlar. Solaryumda UV ışınlarına sahiptirler. UVA ışınları hücrede yaşlanmaya nende olur ve DNA ya zarar vermektedirler.

Kırışıklıklara yol açan bu ışın kanserede davetiye çıkarmaktadır. UVB ışını DNA ya direk zarar veren ışındır, güneş yanıklarına da neden olmaktadır. Solaryum bronzlaşmak için kullanılsa da melanom cilt kanserini oldukça tetiklemektedir. Solaryum erken yaşlanmaya da neden olur. Vücutta bulunan benler genel olarak zararsızdırlar. Fakat vücudunda fazla sayıda büyük boyda ben olan kişilerde melanom cilt kanserinin görülme olasılığı daha fazladır. Doğumla meydana gelen benlerde melanom riski oluştururlar.

Kişinin açık tenli sarı saçları, çilleri ve renkli gözlü olması esmerlere nazaran daha çok risk taşımaktadır. Kanser genel olarak gençlerde gözükür. Aynı zamanda erkeklere nazaran kadınlarda daha sık gözükür. Sedef hastalığının tedavi yöntemi nedeniyle kansere yakalanma riski vardır. Kanser riskini oluşturan bir diğer neden genetik faktörlerdir.

Kişinin ailesinde herhangi birinin bu rahatsızlığı geçirmiş olması riski artırmaktadır. Kişide bulunan benin büyümesi renk değiştirmesi olağan dışıdır, mutlaka bir uzmana gösterilmelidir.

Kanser Belirtileri

Yaraların geç iyileşmesi, vücutta oluşan lekeler, şişlikler, kırmızılıklar, hassasiyet oluşumu, çeşitli ağrılar, kaşıntılar, bendeki değişiklikler, yumru görünümleri ciddi belirtiler arasındadır. Herhangi bir belirti görüldüğünde mutlaka doktor tarafından kontrol edilmelidir. Benli veya çilli kişilerin ayada iki kez olmak üzere düzenli sıklıklarla kontrole gitmesi gerekir.

Çocuklarda Fiziksel Görünüş

Bu yazımızda sizlere; çocuklarda fiziksel görünüş nedir?, çocuklarda fiziksel görünüş önemi nedir? çocuklar nasıl beslenmelidir? gibi soruların cevaplarından bahsedeceğiz. Keyifli okumalar.

Çocuklarda Fiziksel Görünüş

İnsan vücudunu yapılarına göre tiplere ayırmaya çalışan psikologlar genel olarak üç tip ortaya çıkarmışlardır. Vücut tipi ile insanın kişiliği arasında bir bağıntı arama (tipoloji) çalışmaları da oldukça ilginçtir. Hem vücut tipinin kişiliğe etkisi hem de vücut yapısının eğitimde önemi yönünden bu üç vücut tipinin özelliklerini kısaca görelim.

Ektomorfik Görünüm

İnce ve zayıf kemikler, uzun ve ince kollar, küçük, dar düz göğüs, yuvarlak ve düşük omuzlar, uzun fakat çok ince el ve ayaklar, düz, kısa karın, ince bacaklar, uzun ince boyun, (S) şeklindeki belkemiği yüzünden kamburumsu duruş. Kaslar zayıftır, vücutta çok az yağ vardır, kemiklerin biçimi deriden görülebilir. Bu tipte olan öğrenciler çok kuvvet isteyen işleri yapamazlar.

Mezomtorfik Görünüm

Kuvvetli, kabaca, sert, sıkı bir vücut, uzun, düz, göğüs, kalın kaburga kemikleri, geniş omuzlar, büyükçe ve kaslı karın vardır. İnce ve düşük bel, genişçe kalça, kalın ve uzun boyun, kemikli yüz, orta boyda ve kaslı, güçlü kol ve bacaklar, bilekler kuvvetli ve kalın, orta uzunlukta ve kalın parmaklar, kalın deri.

Endomorfik Görünüm

Yumuşak, düz ve yuvarlak vücut, geniş, yuvarlak ve kalın karın ve göğüs, baş yuvarlak ve büyük, kalın ve kısa boyun, yuvarlak yüz, bacağın ve kolun üst kısımları (pazu ve baldır) geniş ve kalındır. Kısa kol ve bacaklar, küçük ve tombul el ve ayaklar, kısa ve şişkin parmaklar, kuvvetli kaslar, oldukça yağlı ve şişmanlamaya elverişli vücut. Bu tipte olan öğrenciler, boy uzunluğu gerektiren işleri ve sporları zorlukla yaparlar.

Bu tipler hem kadınlar hem de erkekler arasında görülmektedir. Ancak aynen bir tipe uyan vücut bulmak güçtür. Bu tiplerin karışımı olanlar çoğunlukta olduğu gibi, oldukça bunların dışında kalan displastik vücut tipine sahip olanlar da vardır.

Çocukların vücut tipine bakarak yetişkinlik çağında hangi tipte olacağını tahmin etmek mümkündür. Vücut tipinin büyüdükçe değişmesi hali nadirdir.

Vücut tipinin kalıtımla yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Sağlık ve beslenmenin vücut tipine etkisi kalıtıma oranla ikinci planda kalmaktadır.

Hatay’da Tatil

Tatil, insanların tüm yılın stresini atmak için, dinlenmek, kafa dağıtmak ve eğlenmek için en çok tercih ettiği aktivitelerin başında gelir. Bu yazımızda sizlere Hatay’da tatil yapmakla ilgili önemli bilgiler hazırladık.

Hatay’da Tatil

Hatay yıl içerisinde her sezon çeşitli turistik gezilerin ve tatillerin yapıldığı Akdeniz’in en gözde şehirlerinden biridir. Tarihin önemli birçok yapısını barındıran Hatay, farklı lezzetleri, tatil yapılacak yerleri ile gözde tatil mekânları arasına girmeyi başarmış ayrıca insanlarının sıcakkanlı ve samimi olması da tercih sebebini arttırmıştır.

Medeniyetler beşiği Hatay’da tatil yapmak ve konaklamak için termal oteller ya da normal standartlardaki otellerin ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bu otellerin fiyatları, hizmetleri ve imkânları ile doğru orantılıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman uygun fiyat aralıklarında hizmet veren tesisler her açıdan müşterilerinin memnuniyetini sağlıyor.

Otellerin uygun fiyatlarla birlikte aynı zamanda çeşitli indirim imkânları da bulunmaktadır. Erken rezervasyon ve kampanya gibi seçenekler ile tatilinizi daha uygun fiyatlara getirebilirsiniz. Ayrıca tatil sitelerine üye olarak, otellerin indirim ve kampanyalarından haberdar olabilirsiniz. Sitelerin ayrıca kendisine özel indirimlerinin de olması daha avantajlı seçenekler sunmaktadır. Hatay otel fiyatları genel olarak uygun ve ideal aralıklardadır.

En Uygun Hatay Otelleri

Hatay’ın merkezine 18 km mesafede yer alan Anadolo Palace Hotel Hatay’ın elit ve şık otellerden biri olarak misafirlerini ağırlamaktadır. Konseptiyle dikkatleri üzerine çeken otel odalarına servis edilen kahvaltısı ile hizmette memnuniyeti yakalamaktadır.

Hotelin açık havuzu yaz aylarında serinleme ve keyifli zaman geçirme imkânı sunuyor. Ayrıca tesiste yer alan dört tane su kaydıranda oldukça keyifli zaman geçirilebilir. Hatay otelleri arasında üst sıralarda yer alan Anadolo Palace Hotel marketten bara, kuaförden fotoğrafçıya, araç kiralama imkânından havaalanına ücretsiz servisine kadar birçok imkânıyla öne çıkmaktadır.

Uygun fiyatı ve geniş yeşil alanı ile tatilcilerin ilgisini çeken Hatay otelleri kategorisinde yer alan otellerden biride Truva Life Oteldir. Oda kahvaltısı, açık yüzme havuzu, açık ve kapalı restoran imkânları bulunmaktadır. Ayrıca halk plajına açılan kolu ile denize ulaşmak da oldukça kolaydır.

Hatay Termal Oteller

Hatay termal oteller arasında ilk akla gelen otellerden biri Hattuşa Vacation Termal Club olmaktadır. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, fast food, pasta ve dondurma servis imkânı sunmaktadır. Ayrıca daha birçok aktivite seçeneği ile de tatilcilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Açık ve kapalı havuzu olan Hattuşa Termal Club geniş bir alana yayılmıştır.

Ayrıca denize yakınlığıyla da dikkat çekmektedir. İçerisinde hamam, sauna ve termal havuz bulunmaktadır. Her detayında Osmanlı esintilerini hissettiren otel dekorasyonu ve iç mimarisiyle de oldukça dikkat çekmektedir. Otelde kuaför, doktor ve fotoğrafçı hizmetleri de bulunmaktadır.

Hatay termal otellerinden biri de Güngör Ottoman Palace’dır. Geniş bir alanın içerisinde yer alan otel tam pansiyon konseptiyle hizmet vermektedir. Şık dekorasyonu ve iç mimarisiyle Osmanlı yapılarını çağrıştırmaktadır. Giriş günü kahvaltı ve akşam yemeğini müşterilerine açık büfe konseptiyle ikram etmektedir. Otel içerisinde iki tane restoranı, bar ve kuaför hizmetleri, açık ve kapalı havuzu faaliyet göstermektedir.

Hatay Mutfağı

Özellikle baharatları ve farklı soslarıyla ünlü olan Hatay’ın zengin mutfağı yerli yabancı birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Hatay’a gidildiği zaman yenilmeden dönülmeyecek lezzetlerin başında Hatay’ın meşhur künefesi gelmektedir.

Ayrıca daha birçok yöresel tadın yer aldığı Hatay mutfağında, ince bulgurdan yapılan, oruk diye anılan içli köfteler, meze sofralarının vazgeçilmezi humus, acı severlere önerilebilecek İskenderun döneri, yoğurttan yapılan mütebbel, fellah köftesi mutlaka tadılması gereken yemeklerdendir. Hatay mutfağı içerisinde mutlaka tadılması gereken çok fazla çeşit yer almaktadır.

Hatay’da Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler

Tatil yerleri haricinde Hatay’da gezilecek ve güzel vakit geçirebilecek birçok mekân bulunmaktadır. Eski mimari yapıları, eski sokakları, kiliseleri ile buram buram tarih kokmaktadır. Dünyanın sayılı büyüklükteki müzeleri arasında yer alan Arkeoloji Müzesi, Hatay’ın merkezinde yer alan ve Hatay’ın en ünlü merkezlerinden biridir.

Ziyaretçilerin ilk olarak ziyaret ettiği yerlerden biridir. Hatay’ın önemli noktaları arasında Habib-i Neccar Camii, Beşikli Mağara ve Titus Tüneli gibi tarihi mekânlar da yer almaktadır. Ayrıca Harbiye Şelalesi de doğa ve park gezisi yapmak isteyenler için ilk sırada yer almaktadır. Sütunlu Liman, Soğukoluk ve Büyük Antakya Parkı da gezilebilecek doğa yerleri arasında bulunmaktadır.

Tüm kışın yorgunluğunu üzerinizden atabileceğiniz muhteşem tatil yerlerinden biri de Hatay İskenderun‘a 35 km mesafede yer alan sizlere rahat ve konforlu bir tatil imkânı sunan Arsuz tatil yeridir. Akdeniz’in yoğun bitki örtüsünü ve Akdeniz’in masmavi berrak sularını barındıran bir beldedir.

Sahil köyü olan Arsuz doğal güzelliklere sahip olduğundan dolayı oldukça dikkat çeken bir yerdir. Ayrıca pek bilinmeyen tarihi ve turistik bir değere de sahiptir. Aile işletmesi olan Arsuz tatil köyü gizli kalmış doğal zenginlikleri barındıran ve ailenizle kaliteli ve güvenli bir tatil geçirebileceğiniz muhteşem bir yerdir.

Hatay’ın ve Akdeniz’in tüm güzelliklerini hizmetinize sunan tatil köyü tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek niteliktedir. Tarihi açıdan birçok önemi olan Arsuz Tatil Köyünün çevresinde kalan kilise ve kalelere bakıldığı zaman Bizans ve Haçlılar döneminin izlerini taşıdığı görülmektedir. Bulunan kalıntı ve kaynaklara göre bölgenin en parlak dönemini Roma Döneminde yaşadığı görülmektedir. Önemli bir tarih kenti olan Arsuz Tatil Köyüne mutlaka gidilmesi gerekir.

KOAH Nedir?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) yaygın bir akciğer hastalığıdır. KOAH’a sahip olmak nefes almayı zorlaştırır. İki ana KOAH formu vardır. Bunlar mukus ile uzun süreli öksürüğü içeren kronik bronşit ve zaman içinde akciğerlere zarar veren amfizemdir.

KOAH Nedenleri

Sigara içmek KOAH’ın ana nedenidir. Bir kişi ne kadar çok sigara içerse, o kişinin KOAH’ı geliştirme olasılığı o kadar yüksektir. Ama bazı insanlar yıllarca sigara içmesine rağmen  hastalığa yakalanmamaktadır.

Nadir durumlarda, alfa-1 antitripsin adı verilen bir proteinden yoksun olan sigara içmeyenler, amfizemi geliştirebilirler.

 • İşyerinde belirli gazlara veya dumanlara maruz kalma
 • Ağır miktarda ikinci el duman ve kirliliğe maruz kalma
 • Uygun havalandırma olmadan pişirme ateşinin sık kullanılması

KOAH Belirtileri

Semptomlar aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:

 • Mukus ile veya mukus olmadan öksürük
 • yorgunluk
 • Birçok solunum yolu enfeksiyonları
 • Hafif aktivite ile kötüleşen nefes darlığı
 • Nefesini yakalamakta sorun
 • Hırıltı

Semptomlar yavaş geliştiğinden, bazı insanlar KOAHı olduğunu hemen fark edemezler.

KOAH Testleri

Hastalık için en iyi test, spirometri adı verilen bir akciğer fonksiyon testidir . Bu, akciğer kapasitesini test eden küçük bir makineye olabildiğince sert üflemeyi içerir. Sonuçlar hemen kontrol edilebilir.

Akciğerleri dinlemek için bir stetoskop kullanarak da yardımcı olunur. Fakat bazen, bir kişi KOAH olduğunda bile akciğerler normal görünebilir.

X-ışınları ve CT taramaları gibi akciğerlerin görüntüleme testleri de yararlı olabilir. Bir röntgenle, bir kişinin KOAHı olduğunda bile akciğerler normal gösterebilir. BT taraması genellikle daha uygundur.  KOAH belirtilerini detaylı gösterir.

Bazen kandaki oksijen ve karbondioksit miktarını ölçmek için arteryel kan gazı denen bir kan testi de yapılabilir.

KOAH Tedavisi

Bu hastalık için tedavi yoktur. Ama semptomları hafifletmek ve hastalığın kötüleşmesini önlemek için yapabileceğiniz birçok şey vardır. Sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı. Bu akciğer hasarını yavaşlatmanın en iyi yolu budur.

Tedavisinde Kullanılanlar:

 • Solunum yollarını açmaya yardımcı olmak için  ilaçlar
 • Akciğer inflamasyonu azaltmak için  ilaçlar
 • Hava yollarındaki şişmeyi azaltmak için antienflamatuar ilaçlar
 • Bazı uzun süreli antibiyotikler

Şiddetli durumlarda veya parlama sırasında, aşağıdakileri almanız gerekebilir:

 • Ağız yoluyla veya bir damar yoluyla steroidler (intravenöz olarak)
 • Bronkodilatörler
 • Oksijen terapisi
 • Maske, BiPAPveya bir endotrakeal tüpün kullanılması yoluyla solumaya yardımcı olmak için bir makineden yardım alınması

Doktorunuz belirti sırasında antibiyotik reçete etmiş olabilir.

Kanınızda düşük oksijen seviyeniz varsa, evde oksijen tedavisine ihtiyacınız olabilir .

Pulmoner rehabilitasyon KOAHı iyileştirmez. Ama size farklı bir şekilde nefes almanızı öğretebilir, böylece daha aktif ve daha iyi hissedebilirsiniz.

KOAHın daha da kötüye gitmesini önlemek, akciğerlerinizi korumak ve sağlıklı kalmak için her gün bir şeyler yapabilirsiniz.

Gücü arttırmak için yürüyün

 • Doktorunuza veya terapiste ne kadar yürüyeceğinizi sorun.
 • Yürüme mesafenizi ve yürüyüş sürenizi yavaşça artırın.
 • Yürürken nefes darlığı çekerseniz konuşmaktan kaçının.
 • Nefes aldığınızda dudak solunumu kullanın, akciğerlerinizi bir sonraki nefesten önce boşaltın.

Evinizi kendinize daha kolay hale getirmek için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

 • Çok soğuk hava veya çok sıcak havalardan kaçının
 • Evinizde kimsenin sigara içmediğinden emin olun.
 • Şömineyi kullanmamak ve diğer tahrişlerden kurtulmak suretiyle hava kirliliğini azaltın.
 • Stresi ve ruh halinizi yönetin
 • Sizin için öngörüldüğünde oksijen kullanın

Balık, kümes hayvanları ve yağsız etin yanı sıra meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere sağlıklı yiyecekler yiyin. Kilonuzu yükseltmek zorsa, daha fazla kalori içeren yiyecekleri yemeyle ilgili bir hekim ile veya diyetisyen ile konuşun.

Olası Komplikasyonlar

KOAH nedeniyle farklı sağlık sorunlarınız da olabilir:

 • Düzensiz kalp atışı ( aritmi)
 • Solunum makinesi ve oksijen tedavisine bağımlılık
 • Sağ kalp yetmezliği veya kor pulmonale( kronik akciğer hastalığına bağlı kalp şişmesi ve kalp yetmezliği )
 • zatürree
 • Pnömotoraks
 • Şiddetli kilo kaybı ve yetersiz beslenme
 • Kemiklerin incelmesi ( osteoporoz)
 • Zayıflatma
 • Artan kaygı

Dantelli Gelinlik Modelleri

2018 yılının yaz sezonuna girilmesiyle birlikte, düğün organizasyonları da hızla başladı. Düğünler, evlilik hazırlıklarının en can alıcı günü olarak tasarlanan ve uzun süre üzerinde emek verilen oldukça özel gecelerdir. Gecenin baş rolünde olan gelin adayları, bu özel gecelerinde, bir prenses gibi süzülmek isterler. Bizde bugün sizler için bir rüyayı gerçeğe taşıyan; dantelli gelinlik modelleri hakkında araştırmamızı paylaşmak istedik.

Dantelli Gelinlik Modelleri

Dantel detayları, bu senede geçen yıllar olduğu gibi, gelinlik tasarımlarında oldukça geniş bir yeri alarak, en çok tercih edilenler arasına girebilmeyi başarabilmiş durumda. Senenin trend dantel modellerini incelediğimizde, Fransız dantelleri, kol kısımlarında dantel işlemelerin kullanıldığı modelleri ve uzun kollu modellerin ön plana çıktığını görüyoruz.

Moda evleri, her ne kadar kabarık etek gelinliklere ağırlık vermiş olsalar da, gelin adaylarının taleplerine göre balık etek ve yarı kabarık etek modelleri de seçenekler arasında yerlerini koruyor. 2018 senesinde, balık etek modelleri, özellikle ön kısımlarında kullanılan dantel detayları sayesinde, oldukça estetik bir güzellik sergiliyor.

2018 Yaz Gelinlik Modası

Tül ve saten kumaşların sıklıkla kullanıldığı 2018 yaz gelinlik modası modellerinde, beyaz ve kırık beyaz renklerinin hâkim olduğunu söyleyebiliriz.

Hem zayıf, hem de kilolu gelin adaylarımız tarafından rahatlıkla tercih edilebilen kabarık etek gelinlik modelleri, bu senede en trend tasarımlar arasında yerini koruyor. Oldukça estetik dantel detaylarıyla bütünleştirilen kabarık etek gelinlikler, tasarımcılarında gözdesi olmaya devam ediyor.

Bu sezon, geçtiğimiz senelere göre farklı iki seçenek daha gelin adaylarımızın beğenisine sunulmaya aday durumda. Mini tarz ve balık gelinlik modelleri. Özellikle ideal vücut hatlarına sahip hanımlarımız için hazırlanan bu iki gelinlik türü, dantel detaylarıyla senenin en hoş gelinlikleri arasında yerini alıyor.

Fiziğine güvenen ve farklılık yaratmak isteyen gelin adaylarımız, saydığımız bu iki gelinlik modelinden birini tercih etmeliler. Bu şekilde, feminen çizgiyi yakalayıp, bütün bakışları üzerlerinde toplayabilirler. Günümüzde, birbirinden yetenekli tasarımcılar sayesinde şekillenen ve bir rüyayı gerçeğe taşıyan; dantelli gelinlik modelleri, 2018 senesinde de gerek gelinlerimizi, gerekse düğüne katılan davetlileri büyülemeye devam edecek.

 

 

Tulum Modelleri

Özellikle 1990’lı yıllarda çıkış yakalayan tulum modelleri, uzun bir süre trend modeller arasında varlığını korumuş, daha sonra giderek unutulmaya başlamıştır. O senelerde, pantolon ve etek şeklinde hoş modelleriyle sokak modasında sıklıkla tercih edilenler arasında yer almıştır. 2018-2019 yıllarının ilkbahar-yaz sezonunda tekrar gündeme gelmeye başlayan rahatlıktan ödün vermeyen şıklık; tulum modelleri şimdilerde, hanımlarımızın yeniden ilgi odağı olmayı başarmıştır. Tasarımcıların yeni bir soluk kazandırdığı tulumlar, böylelikle tekrar sokak modasının vazgeçilmez giyim parçaları arasına girmiştir.

Tulum Modelleri

Tasarımcıların hazırladıkları defilelere göz gezdirdiğimizde, 2019 sonbahar-kış sezonunda da tulum modellerinin kullanılmaya devam edeceğini görebiliyoruz. Şimdiye kadar Jean kumaşlar kullanılarak üretilen modeller, önümüzdeki sezonda deri ve farklı bazı kumaşlardan üretilmiş olarak karşımıza çıkacaklar. Ünlü pek çok markanın farklı stilde hazırladıkları tulumlar arasında görülen bir diğer farklılık ise, bu sezon abiye tulum modellerinin de göze çarpması diyebiliriz.

Stil bloggerları ve çok sayıda ünlünün giyim dolaplarında yerlerini alan tulumlar, 90’lı yıllara nazaran, çok daha zarif ve iddialı olarak karşımıza çıkıyorlar.

En İyi Tulum Kombinleri 

 • Spor bir tulum modelin, şık bir şekilde en basit kombinlenme metodu, parçanın topuklu ayakkabılar ve blazer ceketle bütünleştirilmesidir. Bu sayede, oldukça hoş bir görüntü kazanmak, kaçınılmaz olacaktır.
 • Stil sahibi bir görünüm kazanabilmek için; 90’lı yıllardan esinlenerek, desenli bir tulum kıyafetinizi gömlek ve bluzlarınızla kombinleyebilirsiniz.
 • Yakalamak istediğiniz görüntü spor tarzınızı korumaksa; yapmanız gereken, tulumlarınızı bomber ceket ve spor ayakkabılarınızla tamamlamak olacaktır. Topuklu ayakkabı kullanmayı tercih edenlerdenseniz, seçiminizi bu yönde kullanabilirsiniz.
 • Tarz yaratmak isteyenler için mutlaka deri kumaştan tulum modellerini denemelerini öneriyoruz. Uygun bir bluz ve topuklu ayakkabılarınızla tamamlandığında, oldukça feminen bir görüntü yakalamanız mümkün olacaktır.
 • Günlük giyimde, sokak modasında kullanılmak üzere tasarlanmış, sıcak yaz günlerinde rahatlıkla kullanılabilecek tulum modelleri ise, size şıklığı ve rahatlığı konforla sunabilen çeşitler arasında yer alıyor.

Tasarımcıların bir kez daha başarıyla hazırladıkları çeşitler sayesinde; tulum modellerinin, daha pek çok farklı şekilde kombinlenmesi mümkün olacaktır.