Kampanya Nedir?

Kampanya, bir ürünü televizyon, radyo, yazılı ve çevrimiçi platformlar dahil olmak üzere farklı medya araçlarıyla tanıtmaktadır. Kampanyalar ve kampanya fikirleri sadece reklâmlara bağlı kalmak zorunda değildir ve ayrıca gösteriler, söylenti, kampanya broşürü, kampanya afişleri ve diğer etkileşimli teknikleri de içerebilir. Aşırı büyük boyutlarda rekabetçi pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler, sık sık pazarlama kampanyaları başlatabilir ve marka bilinirliğiyle satışına önemli kaynak ayırır.

Kampanya Çeşitleri Nelerdir?

Bir kampanya, reklam, tanıtım, fiyatlandırma, vb. dahil olabilecek eş güdümlü bir pazarlama stratejisidir. Bu terim, çeşitli iletişim ve dağıtım kanallarını etkileyen büyük ölçekli bir çabayı ima etmektedir. Aşağıdakiler yaygın kampanya türleridir.

Ürün lansmanı Yeni bir ürün veya hizmetin piyasaya sürülmesi, dağıtım ortaklarıyla çok sayıda reklam, tanıtım ve koordinasyon içerebilir.

Marka Lansmanı Birden fazla kampanyalı ürünler ve hizmetler içerebilecek yeni bir markanın lansmanı.

Marka Değiştirme Bir şirketi veya ürün grubunu yeniden markalamak. Örneğin, firmalar birleşme sonrasında yeniden markalanabilirler. Yeniden markalaşma genellikle görsel markalaşma, müşteri deneyimi, satış ve kurumsal kültüre değinen kapsamlı bir faaliyettir.

Mevsimsel itme Okula dönüş veya yılbaşı gibi bir şirket için büyük bir yeni sezona yönelik kampanyalar, promosyonlar için dönemsel pazarlama taktikleri. Bu dönemlerde büyük kampanya indirimleri, kampanya çekilişleri vs. uygulanır.

Toparlanma Müşteri memnuniyetini ve artan rekabeti, itibar sorunları ile karşı karşıya getiren bir firma, müşteri deneyimini iyileştirmek gibi unsurları içeren bir pazarlama kampanyasıyla yanıt verebilir.

Marka bilinirliği Marka bilinirliği oluşturmak veya sürdürmek için tasarlanmış bir kampanya. Değerli markalara sahip firmalar, pozisyonlarını savunmak için sürekli olarak kapsamlı kampanyalar başlatabilirler.

Gelir Üretme Üç aylık bir hedef gibi kısa vadeli gelir hedeflerini karşılamak için tasarlanmış bir kampanyadır. Örneğin, etkili bir reklam kampanyasıyla birleştirilmiş bir satış promosyonu geliri artırabilir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlamanın tanımı şudur; Tüketicilere ulaşmak için dijital kanalları kullanarak ürün veya hizmetlerin pazarlanmasıdır. Temel amaç, markaları çeşitli dijital ortamlar (kampanyanın siteleri, sosyal medya) aracılığıyla tanıtmaktır. Dijital pazarlama, internet kullanımını gerektirmeyen kanalları içerecek şekilde internet pazarlamanın ötesine uzanır.

Kriz Yönetimi

Bu yazımızda sizlere kriz yönetimi nedir? Kriz nasıl yönetilir? kriz yönetim yöntemleri nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Kriz Yönetimi Nedir

Kriz yönetimi, bir organizasyonun ani ve önemli bir olumsuz olayla başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanan stratejilerin uygulanmasıdır.

Kriz Nedir

Kriz, öngörülemeyen bir olayın sonucu olarak veya potansiyel bir risk olarak düşünülen bir olayın öngörülemeyen bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Her iki durumda da, krizler neredeyse her zaman kararların örgütün zarar görmesini sınırlamak için hızla yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, kriz yönetimi planlamasındaki ilk eylemlerden biri, kriz yöneticisi olarak görev yapacak bir bireyi tanımlamaktır.

Kriz Yönetimi Nasıl Yapılır

Şimdi size krizyonetimi.org sitesinden bir alıntıyı paylaşalım;

Kriz bir açıdan bir işletmenin zayıf yönlerinin açığa çıkarılması ve düzeltilmesi için yönetim için de bir fırsattır. Yönetimler bu krizleri başarıyla yönetirken amaç, zararın en aza indirgenmesi ve karlılığın maksimize edilmesidir. Bir krizin başarıyla yönetilmesi için yönetimin krize doğrudan müdahalesi şarttır. Krizin algılanması, tahlili, çözüm yöntemi, kriz öncesi öngörü ve çözüm için uygun zamanın belirlenmesi gibi başlıklar başarılı bir kriz yönetiminin temel taşlarıdır.

İşletme yönetimi, kriz durumlarında ortaya çıkan stres durumlarına karşı kritik hamleler yapmalıdır. Bu hamleler bazen risk taşıyabilir. Bu nedenle yönetimler aynı zamanda bir risk yönetimi de uygulamak zorundadırlar.

Kriz Yönetiminde Sosyal Medya

Günümüz koşullarında bir işletmenin halkla ilişkilerini üst seviyede tutması elzemdir. Sosyal medya üzerinden fitili ateşlenen bir krize karşı anlık cevaplar yaratabilmek bir sosyal medya yönetimi, bunu ne kadar sürdürmesi gerektiğini tahlil etmek ise bir zaman yönetimi meselesidir. Özellikle dünya çapında yaşanan kriz örnekleri son dönemlerde artmaya başlamıştır.

Sosyal medya platformları diğer medya araçlarından çok daha hızlı bilgi yayılma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda o derece de bilgi kirliliğini barındırır. Bu nedenle firmalar, objektif ve-veya subjektif etkileşimlere karşı her zaman tetikte olmalılardır. Son dönemlerde işletmeler bu görevleri danışmanlık şirketlerine devretmektedir.

İş Krizi Nedir

Bir iş krizi, bir şirketin itibarını veya alt çizgisini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir şey olabilir. İlk başlarda birçok olay ciddi görünmeyebilir. Ancak, herhangi bir kurumda kilit bir kişinin ölümü veya istifası, herhangi bir şirket için gerçekten ne kadar önemli olduğuna bağlı olarak çok ciddi olabilir. Doğal afetler, ürün hatırlamaları, iş uyuşmazlıkları, bilgisayar veri kayıpları. Liste sonsuz. Bazıları geçicidir. Bazıları bir şirketin ölmesine neden olabilir. Çoğu, dürüstlükle ve uzun ve sağlıklı bir iş yaşamı elde etmek için kısa mesafe üzerindeki kayıpları absorbe etmenin gerekli olabileceğinin farkına varılabilir.

Kaynaklar

https://whatis.techtarget.com/definition/crisis-management

https://managementhelp.org/crisismanagement/index.htm

http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ3Jpc2lzX21hbmFnZW1lbnQ

http://krizyonetimi.org/kriz-yonetimi/

 

Kitle İletişim

Sizlere bu yazımızda kitle iletişim nedir? Kitle toplum kuramı nedir? Kitle iletişim yöntemleri nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Kitle İletişim Nedir

Kitle iletişimi, insanların kitle iletişim araçları aracılığıyla bilgilerini, nüfusun büyük kesimleri ile aynı zamanda, inanılmaz bir hızla nasıl değiştirdiklerini inceler. Başka bir deyişle, kitle iletişimi, geniş bir yelpazedeki insanlara geniş ölçekte bilgi aktarma ve bilgi alışverişini ifade eder. Genelde gazete, dergi, kitap yayıncılığının yanı sıra radyo, televizyon ve film ile ilgili olarak, internet, bu medyaların bilgi, haber ve reklam yaymak için kullanıldığından da anlaşılmaktadır. Kitle iletişimi, kişiler arası iletişim veya örgütsel iletişim gibi diğer iletişim biçimlerinin çalışmalarından farklıdır. Çünkü çok sayıda alıcıya bilgi ileten tek bir kaynağa odaklanır. Kitle iletişim çalışması, temel olarak kitle iletişiminin içeriğinin, bilgiyi alan kişinin ya da kişilerin davranışlarını, tutumlarını, düşüncelerini ya da duygularını nasıl etkilediğini ya da başka şekillerde nasıl etkilediğiyle ilgilidir.

Kitle İletişimi Ve Araçları

Şimdi seze kitleiletisim.com adresinden bir alıntıyı paylaşalım;

Kitle iletişimi; tanım gereği, geniş bir yelpazedeki insanlara geniş ölçekte bilgi aktarımı ya da değiş tokuş edilmesidir. Ama bundan daha derine iner. Popüler inancın aksine kitle iletişim tek başına gazetecilikle sınırlı değildir. Kitle iletişiminin her yöne giden kolları vardır.
Toplum uzunca bir zaman yüz yüze iletişim kanallarını kullana gelmiştir. Çağımızda da en önemli iletişim yöntemidir.

Kitle iletişim araçları belirli tarihi ve toplumsal koşulların sonuçlarıdır. Bu araçların kullanımı ve gelişimi, toplumsal gelişmelere paralel bir şekilde ve hayatı kolaylaştırmak amaçlı ilerlemiştir.

Kitle İletişim Süreçleri

Kitle iletişimini 3 bölümde sınıflandırabiliriz. Yayın, Baskı ve Kalkınma iletişimi. Yayın iletişimi radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarını içerir. Bunlar en hızlı iletişim ve bilgi araçlarıdır. Basılı medya, gazeteciliği (haber bültenleri, haber mektupları, dergiler vb.) içerir. Kalkınma iletişimi, toplulukların örgütlenme ve gelişim yollarını geliştirmede bir araç olarak iletişimin önemini daha fazla vurgulamaya odaklanır.

Tarih boyunca insanlar, fikirlerini yaymak ya da bilgi edinmek için farklı yöntemler kullandılar. Halk kitlelere iletişim kurmak için konuşmalar yaptı, yazdı, operalar, basılı kitaplar ve posterler yaptı. Sonra fotoğraf ve en son e-postalar geldi. Bunlar, insanların kendilerini ifade etmek için sıklıkla kullandıkları ortamlardır. Belki bir bilgiyi ya da hizmeti pazarlamak, belki de birisinin fikirlerini ifade etmek, ancak hepsinin iletişim kurmak için tek bir hedefi vardır.

Kitle İletişim Araçları

İşletmeler, yeni satış potansiyelleri ve müşteri ilişkileri kurmak, nitelendirmek ve üretmek için kitle iletişim araçlarını kullanırlar. Satış personeli, birden fazla kaynaktan gelen yeni iş fırsatları için reklam ve pazarlama desteğine güvenmektedir. Kitle iletişim araçları, olası listeler, bireysel araştırmalar, pazarlama fırsatları ve ticari fuarlar oluşturmak için kullanılabilir. Satış personeli, e-posta, metin ve sosyal medya gibi kitle iletişim araçlarıyla yeni iş fırsatları geliştirebilir. Bu telekomünikasyon araçlarının tümü, satış personelinin hedef pazarlardaki uygun müşterileri tespit etmesine, satış potansiyelini takip etmesine ve potansiyel beklentiler konusunda araştırma yapmasına yardımcı olmaktadır.

Kaynaklar

http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFzc19jb21tdW5pY2F0aW9u

https://www.collegevaluesonline.com/faq/what-is-mass-communication/

https://www.kitleiletisim.com/2018/07/30/kitle-iletisimi/

 

İnternet Reklamı Nedir

Çevrimiçi reklamcılık, internet içerisinde bulunan web sitesi trafiğini elde etmek (seo) ve elinde tutmakla doğru müşterilere pazarlama mesajları sunmak ve reklamı iletmek bir araç olarak kullanılmasını içeren bir pazarlama stratejisidir. İnternette reklam yapmak, benzersiz ve kullanışlı uygulamalarla pazarları tanımlamaya yöneliktir. internet reklamı vermenin avantajlarından en başında tek bir tuşla milyonlara ulaşabilmek gelmektedir.

1990’ların başından bu yana, küçük ve büyük ölçekli kuruluşlar için bir standarda dönüşen çevrimiçi reklamcılığın büyümesinde üssel bir artış olmuştur.

Çevrimiçi reklamcılık, İnternet reklamcılığı veya Dijital Reklamcılık olarak da bilinir.

İnternet Reklamı Türleri Nelerdir?

1. Görüntülü Reklamlar

Çevrimiçi reklamın orijinal şekli, bunlar üçüncü taraf web sitelerinde görünen görsel reklamlardır (genellikle içeriğiniz veya hizmetinizle bir şekilde ilgili olanlar).

Görüntülü reklamlar, banner reklamların temel biçiminden gelişmiştir. Günümüzde, görüntülü reklamlar şu şekilde geliyor:
GIF – Bunlar, içeriğin çevresinde görünen temel banner veya kare reklamlardır.
Metinler – Bunlar, çevreleyen içeriğe uygun metin reklamlar oluşturmak için algoritmalar tarafından oluşturulan metin reklamlardır.
Kayan pankartlar – bunlar ekran boyunca hareket eder veya normal web sitesinin içeriğinin üzerinde kayar.

2. Sosyal Medya Reklamları

2015’te ABD’de Sosyal Medya ticareti 30 milyar dolardı. İnternete reklamı verme konusunun en basit yoludur. Sadece verimli değil, etkili bir pazarlama alanıdır. Görüntülü Reklamlara çok benzeyen Sosyal Medya reklamları, basit bir banner veya resimden otomatik oynatma videosuna kadar her şey olabilir. Sosyal medya reklamcılığı harika çünkü kitlenizi mükemmel bir şekilde hedefleyebilirsiniz. Örneğin, Facebook’un hedefleme seçenekleri yaş, bölge, ilgi alanları, eğitim geçmişi ve daha fazlasını içerir.

3. Yerli Reklamcılık

Yerel reklamlar, blog yayınlarının sonundaki sponsorlu listelerdir, Facebook yayınlarınızda görünür ve diğer Sosyal Medyalara gönderilir. Bu içerik parçaları, üzerinde göründükleri platforma entegre edilmiş ve kamufle edilmiştir. Yerel Reklamınızı Adblade, Adsonar, Outbrain ve Taboola gibi ağlarla tanıtabilir ve yayınlayabilirsiniz.

4. Video Reklamlar

YouTube reklamları, en popüler ve iyi bilinen video reklamları olsa da, aslında birkaç farklı biçim, tür ve içerik seçeneği vardır. Eğitim / bilgilendirme yoluna gidebilirsin. Ya da belki nasıl yapılır? Görsel bir hikaye oluşturarak görüntüleyenlerin duygusal dizelerini çekmeye çalışın. Markalama için idealdir, özellikle görsel olarak en iyi şekilde gösterilen bir ürün veya hizmetiniz varsa…