İletişim

İletişim ; fikirleri, bilgiyi ve mesajları iletip alma sürecidir. İletişim eylemi, iki ya da daha fazla kişinin birbiriyle etkileşime girdiği, benzer özelliklere sahip mesaj alışverişi yoluyla, bir kanal kullanarak birbirlerini anlamaya ve etkilemeye çalıştığı karmaşık bir süreçtir. Bilginin iletilmesinde destek olarak hareket eder. Mekanik bir süreçten ziyade sosyokültürel bir gerçektir.

Günlük yaşantımızda birçok canlı ile iletişime gireriz. Her iletişim çeşidininsosyo-psikolojik bileşenleri bulunur. Şimdi bunları inceleyeceğiz.

İletişimin Sosyo-Psikolojik Bileşenleri

İletişimBilgi, etkileşim ve algı, iletişimin sosyo-psikolojik bileşenlerini oluşturur ve bu bileşenler iletişimsel süreçlerde ortaya çıkar .

  • İletişimsel Bileşen: İletişimi bilgi alışverişi olarak değerlendirir. Sürecin her bir üyesi, bir nesne olarak değil, bir özne olarak (aktif bir varlık olarak) görülmektedir. .
  • Etkileşimli Bileşen: Tüm üyeler için ortak olan, grup aktivitelerinin performansını destekleyen, gruptaki bireylerin davranışları üzerindeki iletişim etkisidir. Katılımcılar arasında belirli ilişkiler varsa başarılıdır.
  • Algısal Bileşen: İnsanın algılamasının bir yansıması olarak kişilerarası algıyı içerir. Eğer bir birey diğeriyle temas ederse, bu durum her zaman tek kişilik olarak algılanır. Gösterimlerin iletişim üzerinde düzenleyici bir rolü vardır

Gösterimlerin iletişim üzerinde düzenleyici bir rolü vardır, çünkü diğer bireyin kademeli bilgisi aynı bilişsel özneyi oluşturur ve öteki bireyin imajının kesinliği üzerinde anlaşılan eylemlerin düzenlenişine bağlıdır.

Algı, bilgi ve etkileşim, iletişimin sosyo-psikolojik bileşenleri olarak, eğitim süreci için önemlidir çünkü onlar, öz bilgileri ve öznitelikleri tercih ederler.

İletişimin sosyo-psikolojik bileşenleri eğitimsel iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü etkinlik ve iletişim pedagojik süreçte, ortak faaliyetin planlanması, yönlendirilmesi ve yürütülmesi için konular arasındaki algı, bilgi ve etkileşim yoluyla birleştirilir.

Ergenler Arasındaki İletişim

Ergenlik, kişiliğinizin oluşumunu etkileyen bir süreçtir. Aynı zamanda belirli özelliklerin bu dönemde benimsenmesi sonucu insan gelişiminde özel bir aşama oluşur. Ergenler arasındaki iletişim yeni nüanslar sunar. Bu nüanslarla karşılaşan çoğu birey bu durumu doğal olarak karşılar.

Ergenlik döneminde fizyolojik dönüşümler çok belirgin ve merkezdedir.  Büyümenin hızlanması, boy, kilo artışı, kas gücü ve ikincil cinsel karakterlerin ortaya çıkması sonucu ergenlik dönemi özel bir dönem haline gelir. Bu dönem bireyleri çoğu durumda sürdürülen ilişkilere bağlı olarak yetişkinlerle o zamana kadar devam ettirilen iletişimin yerinden edilip çağdaşları ile olan iletişimdir.

Nesiller Arası İletişim

Farklı insan grupları arasında yürütülen iletişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, modern toplumların yaşam kalitesinde kayda değer bir iyileşme anlamına gelebilir.

Farklı kuşakların bireyleri arasındaki iletişimin önemi sadece insanlar arasındaki bağları güçlendirmek demek değildir. Farklı kuşakların iletişimi elbette . kuşaklar arası iletişim , aile içi iletişimi ya da akademik anlamdaki iletişimininunsurlu iletişimlerin yürütüldüğü ortamı uyumlaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda doğayı, insan için ideal bir ekosistem olan toplumda yaşanabilecek her türlü olayıolan olayları , gençlere öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu nedenle, iletişimin çeşitli kapsamları olduğu bilinmelidir. Çocuklarınteyit edilebilir. çocukların ve gençlerin davranışlarını anlamak için çaba gösterilmelidir. Onlarla kurulan iletişimde onlar daha kuşaklararası anlayış elde etmek için, yaşadıkları durumlardan bazıları benimsenebilir aldığınız uygun kanalları kullanarak onlarla iletişime geçebilirsiniz. ve iletişim anları oluşturulması gerekmektedir.

Etkili iletişim kurmaya özen gösterilmelidir. Tüm bunlaraHaberleşilen her şeyin iletici ve alıcı için aynı anlamı taşıyan bir sinyal olduğu durumlar vardır. Bu genellikle verici başka bir şey nihayet yayınladı ve kodlanmış reseptörü açmak gerekiyordu ve o istediği için farklı bir anlam verdi gerçeğine karşı biridir, ancak, ideal bir durumdur aslen. Bu durum, nesiller arası iletişimde sıkça görülür.

Bu anlamda ve gerçek bir anlayış ve iletişim süreçlerinin yönetimi olduğu için, bu yetişkin mesaj, orta seçimi ve en iyi zamana odaklanan, formları ve iletişim stratejilerini planlamak olmasıdır.

Etkili iletişim kurun

Yukarıdakilere dayanarak nesiller arası iletişim, farklı nesillere ait iki veya daha fazla kişinin ortak bir anlamın ima edildiği bir eylem olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, farklı kuşaklar arasındaki iletişim problemlerinin, iletilmekte olan mesajın ortak anlamının eksikliğinden kaynaklandığını varsaymak mümkündür.

Nesiller arası iletişimin karmaşıklığı, insanda var olan kalıcı değişme koşullarına atfedilebilir, hatta daha çok, değişimin diğer zamanlardan daha hızlı gerçekleştiği haliyle bir çağın söz konusu olduğu durumlarda.

Ergenlik Döneminde Akranlar Arasındaki İletişimin Özellikleri

Ergenler arasındaki iletişim, ortak faaliyette geliştirilen ölçütlere dayanarak, kendi kendini yapmasını, değerlendirmeyi ve yansımayı teşvik eden bir faktör olarak daha fazla alan gerektirir.

Ergenler arasındaki ilişkiler, yetişkinlerle ve hatta kendi etki ve arzularıyla bile ilişkilerden bağımsız olarak oluşur. Bu ilişkilerin kendi içeriği ve gelişimlerinde bir mantığı vardır. Grup tarafından reddedilen popüler olmayan ergenlerde, yetersiz ve çoğunlukla abartılmış bir öz değerlendirme ortaya çıkmaktadır.

Ergenler, saygı ve otoritesinden zevk alan sınıf arkadaşları ile arkadaşlık ve arkadaşlık eğilimi gösterirler. İyi bir ortağın, niteliklerin, becerinin, cesaretin, sportif başarıların, dış görünüşün yetişkinliğinin ve kendini idare etmenin, sevgi dolu ilişkilerde deneyimlerin, yetişkinlerle ilişkilerde bağımsızlığın, vb.

Bir refakatçiye yönelik tedavi genellikle o kadar çekici ki, ergen onu ilgilenmeyecek veya ilgisini çekmeyecek bir şeyle ilgilenmeye başlıyor. Ama ilginizi gerçekten ne uyandırabilir? Bu yüzden akranlarıyla olan anlaşma yeni çıkarların kaynağıdır. Kendisinden hoşlanan bir çağdaşın esası, ergenlere, saygı duyduğu nitelikleri ve sınıf arkadaşlarının değer verdiği şeylerden yoksun olduğunu fark etmeye ve anlamaya zorlar. Çağdaş, ergen için bir model haline gelir.

Öğrenciler arasındaki iletişimde tercih edilen konular, ilk sırada yer alma eğiliminde olan sevgi, ilişkiler, kur, cinsel ilişkiler ve cinsel eğitim ile ilgili olan konular; Spor, parti, plaj ve diğerleri de dahil olmak üzere boş zaman ve rekreasyon ile ilgili olanlar, ikinci ve üçüncü, çalışma, sınavlar, disiplin ve örgün eğitimini işgal etmektedir. En az tercih edilen yerlerde kariyer, gelecekteki çalışmalar, ulusal ve uluslararası politika ve gençlerin sosyal davranışları ile ilgili sorular elde etmek için sorular vardır.

Ergenler için, inisiyatif, kişiler arası ilişkilerinde büyük önem taşır. İhanete uğramak, hile yapmak, alay etmek ve başkaları tarafından keşfedilmek, öğrencilerimizde asla unutulmayacak çok güçlü ve nahoş duygulara yol açmaktadır. Çünkü bu aşamada, öznenin her zaman kabul görmek için iyi bir imajı olduğu belirlenmiştir. ve etrafındakilerin onayı. Zayıflıklar, kapasite eksikliği, işlenen hatalar, ergenin gizlediği ve sadece yakın ilişkileri olan insanlara sunduğu konulardır.

İletişimin Önemi

  • Empati yapmamızı sağlar.Bazı şeyleri diğer kişiler açısından görmek ve aynı şeyi düşünmüyorsanız, diğerini anlamak için çaba göstermenizi sağlar. Bu, diğerlerinin davranışlarına dair algı ve anlayışlarının bir gereği olarak, ihtiyaçlarının hassasiyetine, adalet ve tarafsızlıkla nasıl başa çıkılacağını bilme esnekliğine yol açar. Onunla aynı fikirde olmasanız da, görüşünüzü tam olarak kabul etmese bile, diğerini anlamak için güzel bir olanak sağlar. Diğerinin anlaşılması, etkili iletişimin iki temel ilkesini oluşturmaya yönelir.
  • Akışlarının ve kanalların organizasyonunu geliştirmek için yardımcı olur, bu karar verme yoluyla sonuçların hazırlanması, analiz, teşhis, planlama ve kontrol yürütmek açısından önemlidir.
  • Her düzeyde kültürel ve sosyal bir arabuluculuk yapar.
  • Sosyal gelenekler ve kültürlerin yanı sıra onları teşvik etmek için değerlerin korunmasına yardımcı olur.

İletişim Teknikleri ve Yöntemleri

Teknik, yöntemle takip edilen öğrenmenin bir parçasını geliştirmeye yardımcı olmaya kendini adamış bir didaktik prosedür olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir öğretim yöntemi, bir dizi tekniğin tamamını kullanabilir.

Kişilerarası iletişim yöntemleri arasında insan ilişkilerinde sıklıkla kullanılan ikna ve öneri vardır. Kişisel ve grup yöneliminde kullanılabilirler.

Bazı grup dinamiği teknikleri, yetersiz iletişimin nedenlerini ortadan kaldırmak ve olumlu iletişim kurmayı öğrenmek için kullanılabilir. Onlarla elde edilebilecek etkililik, takip edilen amaçlara, teknik sistemlerin doğru seçimine ve uygun uygulanmalarına bağlıdır. Aynı zamanda, bunları kullanan kimselerin hazırlanmalarına, deneyimlerine, çalışacakları konuya, gruba ve aralarında kurulan ilişkilere de bağlı olacaktır. Bunlar, mevcut olan birçok teknikten sadece birkaçıdır, ancak, başkalarına nasıl daha iyi iletişim kuracaklarını öğretmek için etkili bir araç olarak kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.