SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASİ PARTİLER

Pazarlama, günümüzde siyasal pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde, toplumun ve siyasetçilerin bir birini tanıma ve anlama konusunda önemli bir yer edinmiştir. Özellikle son yıllarda, siyasi partiler ve adaylar arasında derin bir rekabet söz konusudur. Toplumun oyunu ve güvenini kazanabilmek için avantajı sağlamak için pazarlama biliminden geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Siyasi partilerin belirlediği hedeflerin seçmenlerin beklentileri doğrultusunda olması aralarındaki birlik ve beraberliği sağlayarak siyasi partiyi daha avantajlı kılar.

Masa Başındaki Tahminlerle Yapılan Siyasal İletişimin Sonu

Yeni siyaset eskisine göre daha farklı koşullarda yer alıyor. Bunun için iki temel farklılıktan söz edebiliriz. Bu farklılıklardan ilki, siyaset bir sanat değildir siyaset bir bilimdir. Bu yüzden siyasi parti mensuplarının masa başlarında oturarak halkın ne istediğini tahmin etmesi pek sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Halkın ihtiyacı, istekleri ve beklentileri araştırılıp buna göre bir çözüm aranması gerekir.

Günümüz siyasi koşullar, geçmişteki koşullarla karşılaştırıldığında ortaya çıkan ikinci farklılığı ise geçmişte halk ve siyasi partililerin adayları arasında kopuk iletişimler vardı ama günümüz siyasal koşullarında artık adaylar ve halk arasındailetişim kurmada kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başlanmıştır.

Siyasal Pazarlamanın Özellikleri

Tüm seçmenler aynı gün içerisinde oy kullanırlar. Marka tercihlerinin (siyasi partinin ismi veya liderin portresi) düşünce yapısına göre alınan ürün ve hizmet pazarlamasına benzemektedir. Fakat satın alma işleminin sonrasında bir ürün ya da hizmet pazarlamasının dışına çıkmaktadır.

Siyasi parti tercihinde doğrudan veya dolaylı olarak bir fiyat söz konusu değildir. Ama uzun dönemli olarak, bireyin oyu dışında iktidara gelen siyasal adayla ilgili bir pişmanlık yaşaması sonucunda belirli bir maliyetin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

Siyasi parti tercihinde bulunan seçmen, iktidar olan bir partiye oy vermemişse bile iktidar partisinin yönetiminde konulan kurallarıyla yaşamı paylaşmak durumundadır.

Siyasi partiler ve adaylar, seçmenler için üzeri ambalajlı bir ürüne benzer içerisinde çıkacak şeyin nasıl olacağını bilmemek gibidir.  Seçmenler, bu durumu göz önünde bulundurarak seçim yapıp ve bunun doğrultusunda karar vermek durumundadırlar.

Karmaşık bir ürün ya da hizmetin gerçekleştirilmiş olması durumunda tüketiciler yaptıkları hataların farkına vararak bunu zaman geçmeden değiştirme şansına sahiptirler. Ama seçmenlerin hatalarının veya pişmanlıklarının telafisi ancak bir sonraki seçimde olabilir.

Pazarlamada olduğu gibi seçimde yer alan lider partilerde sürekli birinci sırada olmak için çaba gösterirler. İlk sırada yer alan lider partinin amacı ise eldeki oyların sayısını kaybetmemek hatta oylarını daha da artırmaktır. Siyasi partiler iktidarda oldukları süre içerisinde yaptıkları icraatlar seçmenlerde memnuniyetsizlik yaratırsa bir sonraki seçimde lider partinin oylarında azalma yaşanacaktır.Sadece seçim dönemlerinde siyasal pazarlama faaliyetleri yapılmamalı, bu faaliyetler seçim sonrasında da devam ettirilmelidir.

Türkiye’deki Siyasal Pazar

Türkiye’de ki siyasi partilerin pazarlama çalışmalarına bakacak olursak sadece seçim dönemlerinde yoğunluk göstermiştir. Fakat yakın zamanda başta iktidar partisi olmak üzere diğer muhalefet partileri de pazar araştırmalarına ve farklı pazarlama iletişim yöntemlerine yoğun bir şekilde tutundular. Pazar araştırma raporlarıyla seçmenlerin değişen beklentilerine göre programlar ayarlanıp konuşmalar hazırlanıyor ve bu sayede kurulan iletişimle büyük bir kitleye seslerini duyurmuş ve halkın isteklerine kulak vermiş oldular.

Türkiye’deki siyasi pazara ve partilerin siyasi pazar paylarına baktığımızda yaklaşık olarak BDP %7-8 , MHP %12-14, CHP %23-25’lik ve AKP ise %49-51 pazar payına sahip.AKP dışında kalan siyasi partilerin hemen hepsinin oylarının halkın siyasi ideolojileri doğrultusunda yaptıkları tercihler olduğunu söyleyebiliriz. AKP’nin ideolojik tercihlerle verilen oy oranı yaklaşık %25-30 civarında geri kalan yaklaşık %20 oy dilimi daha çok beklentilerine cevap verileceğine inandıkları ve o güveni aldıkları içindir. Toplum Ekonominin daha rahat edeceğini ve istihdamın sağlanacağını düşünen kitle AKP’nin iktidar olmasını sağlar ve diğer muhalefet partilerinin de iktidar olmak için ideolojik yapının dışında bir kitle arayışına girip ona göre planlamalar yapıyorlar.

Bu yazıda siyasal pazarlamaları en iyi kullanan iktidar partisini incelemek istedik her partiye tek tek bakamayacağımız için en iyilerini size anlatmak istedim bu yüzden yanlış algı oluşmasın yazdıklarımın herhangi bir siyasi savunma içermediğini belirtmek isterim.

Pazarlama Araçlarını Kullanan Siyasi Parti

Türkiye’de ki iktidar partisi dışında kalan siyasi partilerin hemen hepsi genelde seçim dönemlerinde yoğun ve süreksiz bir siyasal pazarlama yapma çabası içerisine giriyor, seçim dönemleri dışında geçmiş yıllardan bugüne dek sürmüş olan geleneksel yöntemlerle seçmenlerle iletişim kurulmaya çalışılmaktadır. Günümüz koşulları altında siyasi partiler geçerliliği ve etkisitartışılacak yöntemler kullanarak Pazar payı olarak ifade edilen oy paylarını arttırmaya çalışmaktadırlar.Ancak iktidar partisine baktığımızda seçimle başa geldikleri dönemden bu yana sürekli ve sistemli bir biçimde kurduğu siyasal pazarlamalar ve iletişimle halkın memnuniyetini kazanmış durumda.

İktidar partisinin iletişimindeki başarısının en önemli sebeplerinden birinin siyasal iletişimin sürekli bir şekilde yapıyor olduğunu söyleyebiliriz. Misal halk ile iyi bir iletişim kurulmak isteniyorsa konuşmalar esnasında ki duyguyu karşı tarafa geçirebilmek çok önemlidir. İşte bunu bir örnekle anlatacak olursak diğer partiler seçim kampanyalarında sadece seçim döneminde kullanmak için o an hazırladıkları yazılı, görsel ve video materyallere sahipler ancak iktidar partisi iktidar olduğu dönemden itibaren konuşmaları halk ile diyalogları çekildiği fotoğrafların hepsinde o samimiyeti yakalayabilirsiniz. Konuşma esnasında duygu doğal bir şekilde yakalanmış ve karşı tarafa dageçirilmiştir. Bunu sadece seçim dönemlerinde değil seçimlerin dışında kalan zamanlarda da görebilirsiniz.

Bununla birlikte partiler düzenli ve doğru şekilde pazarlama araştırmaları yaptırır, bunun neticesinde parti lideri bu raporları düzenli olarak okur ve iletişim kararlarını bu doğrultuda şekillendirir. Dağıtım kanalları olarak bilinen gençlik kolları, il ve ilçe teşkilatları iletişimin tutarlı bir şekilde yapılmasında gerekli olan herşeyi en doğru şekilde ayarlar. Bununla birlikte iktidar partisinin başlattığı ve daha sonra muhalefet partilerinin de benzer uygulamalara başladığı parti siyaset akademileriyle bir FMCG şirketinde olduğu gibi( yeni liderler yetiştirme/yedekleme) yeni siyasetçi adayları yetiştirilip mevcut olarak kurgulanan bu siyasal iletişimi devam ettirecek yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Muhalefet partiler iktidar olabilmek için emin adımlar atarak siyasi arenada etkin bir rol oynamaları gerekmektedir.

Siyasal Pazarlama Nedir?

Siyasal Pazarlama:siyasi parti adayları kendilerini seçmenlere tanıtmak için, seçmenlerle olan uygunluğunu kontrol etmek için ve seçmen kitlesini yüksek seviyede tutmak, rakip partilere ve muhalefete karşı farkını ortaya koymak için ve iktidar olabilmek için yeterli oy sayısına ulaşabilmek için kullandığı tekniklerin toplamı siyasal pazarlama olarak adlandırılmaktadır.

Siyasal pazarlama Philip Kotler’in yaptığı tanıma göre, partinin kurumsal olarak tanınması ve halkın ihtiyaç duyduğu program ve hizmetleri gerçekleştirmek için siyasal örgütlerin yürüttüğü faaliyetlerin tümüdür.Tek ise siyasal pazarlamayı, bir kişinin siyasi partilerden aday gösterilmesi, atanması seçilmesi için ya da partilerin iktidara gelmesi için düzenlenen pazarlama faaliyetleri olarak tanımlamıştır.

Bongrand’ın tanımına göre ise siyasal pazarlama, çeşitli yolları kullanarak inanç ve davranışları seçmenlere kabul ettirebilme, partiye yeni üyeler kazandırma, parti taraftarları ya da hangi partiye oy vereceğini bilmeyen seçmenleri kazanmaya yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetleri olarak tanımlamıştır. Siyasal pazarlamayı aslında siyasi çevrelerin pazarlama ve iletişimi seçimi kazanmak için etkin bir şekilde kullanmaları olarakta tanımlayabiliriz. Burada asıl amaç siyasi örgütü bir işletme olarak varsaymaktır.

İşletmelerin amacı büyümek ve kar oranını git gide arttırmakken, siyasi örgütün amacıda seçimleri kazanmak ve aldığı oy payının kalıcı olmasını sağlamaktır. .Bu açıdan bakıldığında bir siyasi örgüt kalıcı bir başarı yakalamak istiyorsa sadece seçimden önce değil seçim sonra ki dönemlerde de pazarlama faaliyetlerini sürdürmelidir.

Strateji

Siyasi bir parti ilk olarak rakiplerini tanıyarak bir strateji oluşturmalı, kampanyanın dayanabileceği temaları ve seçmenlerin kampanyalara nasıl tepki vereceğinin anlayabilmek için çok iyi araştırmalar yapılmalıdır. Genel olarak siyasal kampanya araştırmaları aday, kamuoyu ve konular olmak üzere üç öğe üzerinde yoğunlaşır.

Aday açısında yapılan araştırmalar, seçmenlerin adayı nasıl tanıdıkları ve seçmenlerle adaylar arasında ne gibi benzer özellikleri olduğunu ortaya çıkartmada önem kazanır. Seçmenlere yönelik araştırmalar ise oy verme durumları, seçmenin oy vermek için siyasal partiden beklentileri nelerdir bunlara bakılır. Bunlarla birlikte araştırmalar doğru ve etkin bir karar almak için bu araştırmalar neticesinde elde ettiği bilgilere dikkat eder.

Bir kampanyanın en doğru şekilde başarılı olabilmesi için adayın ya da partinin rekabetçi üstünlüğünün en iyi şekilde belirlenmesine bağlı bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden etkili bir kampanya oluşumu için araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ışığında geliştirilmelidir. Ayrıca bu yapılan araştırmalar neticesinde siyasal parti adayları seçmenlerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda karar alacaktır. Aday olacakları bölgenin araştırma raporlarına bakıp kendini halka kazandırıp onların sesi olabileceğine inanıyorsa aday olmalıdır. Bunlara dikkat edip özen gösterecek adaylar halkın memnuniyetini kazanmış olacaktır ve istediği kitleye ulaşıp varlığını sürdürebilecektir.

SİYASAL REKLAMLAR

Reklam, anlam olarak bir ürünün ya da hizmetin kamuoyuna medya aracılığı ile ikna edici bir biçimde sunulmasına verilen addır. Oldukça sık kullanılan ve reklamın önemli bir türü olan siyasi reklam, medya aracılığı ile kamuoyuna kendi amaç ve özelliklerinin tanıtımının reklamın içeriği olması dahilinde sunulan reklam türüdür.  Siyasal reklam sayesinde, siyasi partilerin veya siyasi kişiliklerin özellikleri, vaatleri ve verdikleri mesajlar geniş kitlelere kolaylıkla ulaştırılabilir. Bu da onların hızlıca tanınmalarını, akılda kalıcı olmalarını ve sundukları reklam sayesinde kendilerini destekleyen kişi sayısını arttırmalarını sağlar.

       SİYASAL REKLAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Siyasal reklamların 6 farklı kategoride tasnif edilmesi mümkündür. Bunlar; ideolojik reklam, partizan reklam, simgesel reklam, yardımsever önder simgesi taşıyan reklam, gelecekteki siyasi duruma ilişkin tercih belirten reklam, geçmişe yönelik siyasal icraat barındıran reklam olarak sıralandırılabilir. Bunların ilki ideolojik reklamdır. İdeolojik reklam, hedef kitlenin ideolojisinin belirlenmesi ve ona göre kişileri kazanmak ve kendi tarafına çekmek amacıyla hazırlanan reklamlardır. Bir diğeri partizan reklamdır. Partizan reklamlar, siyasi kişiliğe sahip bir adayın bir partiye bağlı olduğunu ve o partiyi savunmak amacıyla temsilci olarak ortaya çıkarıldığını gösteren reklamlardır.

Simgesel reklam, seçmen kitleyi ikna etmek adına kötü profillerin çizildiği ve bahsedildiği reklam türüne verilen addır. Bir diğer siyasal reklam türü olan yardımsever önder simgesi taşıyan reklamlar, adayların kişilik özelliklerini ve halka olan yaklaşımlarını ön plana çıkaran, adayları bir siyasi imge olarak tanıtan reklam türüdür. Gelecekteki siyasal duruma ilişkin tercih belirten reklamların içeriğinde ise adayların vaatleri, gelecekte yapacakları projelerin içeriği, adayların siyaset tarzlarının yansıtılması ve onları diğerlerinden farklılaştırmaya çalışan içerikler mevcuttur. Son olarak geçmişe yönelik siyasal icraat barındıran reklam türü ise, topluma geçmişte yapılan hizmetleri hatırlatan, seçmenlerin hafızalarını tazelemelerine imkan sunan ve aynı geçmişte olduğu gibi iyi işler yapılacağı imajı çizen reklamlardır.

       SİYASAL REKLAMLAR NASIL YAPILIR?

Alegorik bir süreç olan siyasal reklamcılıkta reklamı yapılacak siyasi kişiliğin bir sembole, motife ya da ambleme sahip olması gerekmektedir. Bunun amacı tamamen siyasi kişiliklerin seçmenlerin gözünde akılda kalabilecekleri, aynı zamanda ilgiyi üzerlerine çekebilecekleri bir farklılık yaratmak içindir. Siyasi kişilikler tarafından kullanılan semboller aynı zamanda siyasal iletişimde alegorik dil kullanıldığının oldukça açık bir göstergesidir.

       SİYASAL REKLAMLARIN İŞLEVLERİ NELERDİR?

       Siyasal reklamın en temel işlevi sunulacağı seçmen kitlesini etkilemek ve bu kitleye kendini kabul ettirmektir. Buradaki amaç seçmen kitlenin reklamın içerdiği siyasi kişiye ya da partiye oy vermesidir. Siyasal reklamlar seçmene siyasi bilgi sağlar. Ayrıca siyasal reklamlar seçmen üzerinde siyasi kişilik veya parti konusunda bir fikre varma, adayın imajını tanıma anlamında da büyük bir rol oynar. Oy vermek bir süreç olarak ele alındığında, bu süreci adayları tanıma, karar verme ve oy kullanma olarak sıralamak mümkündür. Seçmenlerin bu süreçte oy kullanabilmeleri için birtakım siyasi bilgilere sahip olmaları gerekmektedir ve seçmenler bu siyasi bilgi alma ihtiyacını da siyasal reklamlardan karşılarlar.

Kısaca özetlemek gerekirse, siyasal reklam büyük oranda kitle iletişim araçlarını kullanarak seçmen kişilerin hem siyasi durumlar hem de siyasi adaylar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve oylarını her şeyi açıkça göz önünde bulundurarak kullanmalarını sağlar.

Sosyal Medya

Sosyal medyanın en genel anlamı; kullanıcıların hizmetine sunulan bilgilerin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızı sayesinde tek yönlü paylaşımdan çift taraflı paylaşıma ulaşmasını sağlayan medya sitemine sosyal medya denilmektedir. Ayrıca sosyal medya sayesinde kişiler internet üzerinden birbirleri ile iletişim kurabilir ve paylaşımda bulunabilirler. Kişilerin birbirleri ile içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan sosyal ağlar sayesinde herkes aradığı içeriğe ulaşabilmektedir.

Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın bilgi ve içerikler paylaşılmaktadır. Sosyal medya platformları diğer insanlarla buluşma ve iletişim kurma ağıdır. Böylelikle insanlara yardımcı olabilir soru sorabilir sorularına cevap verebilirsiniz. sosyal medya ile birlikte 1kullanıcıların ürettiği içerik” ve “müşterilerin ürettiği medya” kavramları da ortaya çıkmıştır. Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları; instagram, facebook ve twitterdır.

Sosyal Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Fark

Sosyal medya içerik açısından çok önemlidir ve paylaşılan içerikler, reklamlar ve kampanyalar binlerce kullanıcıya dakikalar içerisinde ulaşmaktadır. Kurumlar bu yolla hedef kitlelere kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Sosyal medyanın, geleneksel medyadan en büyük farkı hedef kitleye ulaşım oranının tespit edilebilmesidir. Geleneksel medyada kullanıcıya tek taraflı bilgi akışı sağlanırken, sosyal medya da bilgi akışı çift taraflıdır.

Sosyal medya ile geleneksel medya arasında maliyet farkı da bulunmaktadır. Geleneksel medyada hedef kitleye ulaşım için daha büyük bir bütçe ayrılmaktadır. Sosyal medyada ölçümler anlık olarak yapılırken geleneksel medyada bu ölçümler bir süre sonra yapılabilmektedir. Buda stratejilerin değişme sürecini etkilemektedir. Sosyal medya da güncelleme imkanı varken geleneksel medyada böyle bir kurum söz konusu değildir.

Sosyal Medyanın Özellikleri

 • Kullanıcı hesapları: bir web sitesinin kullanıcılarına hesap oluşturma imkanı vermesi, sosyal etkileşiminde sağlanmasına izin verdiği anlamına gelmektedir.
 • Profil sayfaları: sosyal medya platformlarında yer alan profil sayfaları kişileri temsil etmektedir. Burada birey hakkında bilgiler ve bireyin gönderileri her almaktadır.
 • Arkadaşlar, takipçiler, gruplar, hashtagler: aynı konu altında bir başlık ya da grup oluşturabilmek, kişilerin diğer kullanıcılar ile etkileşime girmesini sağlamak için bir gruba üye olmalarını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 • Haberleşme: sosyal medya kullanıcıları arasındaki bağlantı ve bilgi paylaşımıdır.
 • Kişiselleştirme: kullanıcılar sosyal medya platformlarında kendi ayarlarını yapabilirler. Profillerini düzenleyebilir ve özelleştirebilirler. Takipçilerini ve arkadaşlarını yönetebilir, gönderilerine yorum yapabilir, gönderilerini beğenebilir ya da paylaşabilirler.

Sosyal Medya Terimleri

 • Abandonment Rate:Türkçe karşılığı vazgeçme oranıdır. Kaç adet kullanıcının sayfanızı beğenmekten vazgeçtiğini gösterir.
 • Bio: Biyografinin kısaltılmış halidir. Çevrimiçi profilinizi, takipçilere veya potansiyel takipçilere açıklayan küçük kısma verilen isimdir.
 • Bitmoji: Gmail, Messenger, Slack ve hemen hemen tüm çevrimiçi ağlara eklenebilen özelleştirilmiş bir emojidir.
 • Block:  twitterda kullanılan bir özelliktir. Kullanıcıları engellemek için kullanılır.kullanıcıları engellemek için kullanılan bir twitter özelliğidir.
 • Caption:Instagram fotoğrafının altında görünen kısa açıklamaya verilen isimdir.
 • Chatbots: Chatbots, facebook ve Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında yaşayan ve simüle edilen konuşma yoluyla görevleri yerine getirmek için yapay zekayı kullanan bir bot türüdür.
 • Check-In: Facebook ve Foursquare’da kullanılmaktadır. Kullanıcıların fiziki olarak bir coğrafi yeri ziyaret ettiklerini bildirmelerine verilen bir isimdir.
 • Like:Kullanıcıların sayfanızı ve gönderilerinizi ne kadar beğendiği anlamını taşır.
 • Page Reach: Kaç adet kullanıcının internet üzerinden arama yaptıktan sonra sayfanıza yönlendiği anlamını taşır.
 • Organik Page Reach: Reklamsız bir şekilde kaç adet kullanıcının sayfanıza geldiğini gösterir.
 • Daily Paid Reach: Verilen reklam sayesinde internet sitesinin ne kadar oturum aldığını gösterir.
 • Page Impressions: Paylaşılan içeriğin gösterim sayısının miktarını ifade eder.
 • Organic Page Impressions:Organik yani reklamsız olarak kullanıcıların gönderilerinizi görme sayısını ifade eder.
 • Paid Page Impressions: Reklam verdikten sonra sayfanıza ya da gönderinize gelen beğeni ve yorumları miktarını gösterir.
 • Total Referral Visits to Website: Web sitenizi Facebook üzerinden ziyaret eden kullanıcı miktarını gösterir.
 • Cliks: paylaşılan reklamın kaç kişinin tıkladığını gösteren bir terimdir.
 • Click-Through Rate (CTR): tıklanan reklam sayısının gösterim sayısına oranını ifade eden bir terimdir.
 • Spend: Yayınlanan reklam için ne kadar sürede ne kadar ücret harcadığınızı gösteren miktardır.
 • Cost Per All Actions: Sayfadaki eylemleriniz için yaptığınız harcamanın ortalama tutarını ifade eder. Bu eylemlere beğenme, sayfa etkileşimi, yorum yapma gibi sayfada yapabileceğiniz tüm işlemler girer.
 • Cost Per Click (CPC): Reklamda yapılan her tıklama için ortalama olarak ne kadar harcama yaptığınızı CPC sayesinde görüntüleyebilirsiniz.
 • Number of Status Updates: Tweetinizin kaç kere retweet edildiği bilgisine ulaşabilirsiniz.
 • Total Followers: Hesabınızı toplam kaç kişinin takip ettiğini görebilirsiniz.
 • Total Following: takip edilen kişi sayısını gösteren bir terimdir.
 • Retweets (RT) by Others: Bir başkasının tweetini kendi hesabınızda paylaşma işlemine retweet adı verilir.
 • Mentions by Others: Paylaştığınız bir tweet ile ilgili başka bir kullanıcının size yanıt vermesine ya da sizin başka bir tweeti yanıtlamanıza mention ismi verilir.
 • Boards: Pinterest sayfanızda oluşturmuş olduğunuz içerik sayısını gösteren terimdir.
 • Pins: Pinterest’te başka sayfalardan alarak kendi sayfanızda görüntülenmesini istediğiniz gönderilere verilen isimdir.
 • Direct Message (DM): Direkt Mesaj anlamına gelen DM, Instagram ve Twitter’da kullanılmaktadır.
 • +1 Butonu:Facebook “Beğen” butonuna benzer bir biçimde, +1 butonu, Google’a ait bir terimdir.
 • Hashtag: “#” işaretinin karşılığı Hashtag’dir. Aynı ilgi alanlarına sahip kişileri keşfedebilmek amacıyla sosyal medya paylaşımlarındaki konu ya da konular işaretlenir.
 • Influencer:Önemli bir kitleye ulaşabilen ve bir eğilim, konu, şirket veya ürün hakkında farkındalık yaratan sosyal medya kullanıcılarına verilen isimdir.
 • Instagram Stories:instagram hikayesidir. İnstagram hikayesi ile yapılan paylaşımlar 24 saat sonra kaybolmaktadır.
 • Spam: İstenmeyen bir sosyal medya kullanıcısının gönderilerinizi görmesini engelleme işlemine denir.
 • Throwback Thursday (#tbt):Sosyal medyada geçmişten fotoğraf paylaşma yoluna denir.

Sözsüz İletişim

Bir diğer deyişle sözel olmayan iletişim sözsüz iletişim olarak bilinmektedir. Vücut dili ve beden dili gibi iletişim araçlarının dışında kalan bir iletişim şeklidir. Kişiler ifadelerini desteklemek amacıyla jest, mimik ve vücut hareketlerini kullanırlar. İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak beden dilleriyle söylemek istediklerini desteklerler. İnsanlar arasındaki iletişim de önemli bir yere sahip olan beden dili sayesinde insanları anlamak daha kolay olacaktır.

Birisiyle etkileşime girdiğinizde oturma şekliyle, ses tonunuzla, aranızdaki mesafeyle, göz temasıyla karşıdakine sürekli olarak güçlü mesajlar gönderirsiniz. Karşıdakiyle konuşmasanız bile sürekli iletişim halindesinizdir. Hatta bazen sözlü olarak ifade ettiğiniz şey ile beden dili arasında farklı bir durum söz konusudur. Beden diliniz gerçek duygularınızı ifade ettiğinden dolayı yalan söyleme durumunda kendinizi ele verebilirsiniz.

Sözsüz İletişimin Önemi

İçinizdeki ses bazen bir jest, bir mimik, bir gülümseme, baş hareketi, oturma, ses tonu herhangi bir vücut hareketiyle dışarıya yansır. O yüzden bir insanın iç dünyası hakkında bilgi sahibi olmak için hareketlerine bakabilirsiniz özellikle de gözler çok şey anlatır. Beden dili okumayı öğrendiğinizde insanları anlamanız daha kolay olacaktır. Böylelikle iletişim becerilerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Böylelikle insanlara yaklaşımınız konusunda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hatta bir insan yalan söylediğinde bunu anlamanız daha kolay olacaktır. O yüzden insanların dürüstlüğünü ve ilgisini anlamanız konusunda da daha avantajlı olabilirsiniz. Sözsüz iletişimin fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Tekrarlama: kişi sözlü olarak ifade etmek istediği mesajı beden diliyle tekrarlar.
 • Çelişki: söylediği sözlü ifade ile beden dilinin birbiriyle çelişmesi durumudur.
 • Değiştirme: sözlü olarak ifade etmek istediği şeyi tamamen beden diliyle ifade etmesi.
 • Tamamlayıcı: beden dili hareketine sözlü mesaj ekleme halidir.
 • Aksanlı: vurgulu bir biçimde mesajı iletmektir.

Sözsüz İletişim Türleri

Beden dili olarak da nitelendirdiğimiz sözsüz iletişim türleri şu şekilde ifade edilebilir;

Yüz İfadeleri: beden dilinde en etkileyici hareket yüz hareketleridir. Hiçbir söz söylenmediği halde birçok duyguyu ifade etmektedir. Üzüntü, öfke, mutluluk, korku, sürpriz, tiksinti gibi yüz ifadeleri evrenseldir ve kültürler arasında aynı ifade şekline sahiptir.

Ses Tonu: söylediğiniz sözden ziyade söyleme şekliniz çok daha önemlidir. Ses tonunuz ve konuşma hızınız duygularınızı ifade eder. Kişinin ses tonundan alaycı, sevgi, güven ya da öfke hissedebilirsiniz. Söylediği söz çok güzeldir fakat alaycı bir tavırla söylenmiştir. Söylenen söz kırıcıdır fakat isteksizce üzüntü ile söylendiği bellidir.

Göz Teması: konuşurken insanlar genelde göz göze gelir ve iletmek istenen mesaj en iyi gözlerle iletilir. Sözsüz iletişimin en önemli simgesi olan gözler bir diğer deyişe kalbin aynasıdır. Bir insana bakma şeklinde sevgi, ilgi, düşmanlık gibi birçok mesaj saklıdır. Konuşmanın akışını devam ettirebilmek için göz teması önemlidir.

Vücut Hareketleri: insanların oturma şekilleri, ayağa kalkmaları, yürümeleri, vücudunu hareket ettirme şekilleri dünyadaki en zengin iletişim kurma kaynağıdır.

Mimik: jest ve mimikler kültürler arasında farklı olabilir ve hareketler daha farklı anlaşılabilir. Konuşurken farkında olmadan çoğu kez ellerinizi hareket ettirirsiniz bir şeyi işaret ederken birini çağırırken vs. bunları hareketlerle ifade etmekteyiz.

Dokunma: iletişimde dokunma yolu ile birçok mesaj iletilebilir. El sıkışma, omuza temas etme, sarılma, sırtı sıvazlama, başını okşama, kolunu kavrama gibi dokunuşlar karşı tarafa birçok sözlü mesaj iletmektedir.

Değişik Kültürlerde Sözsüz İletişim Sembolleri

Sözsüz iletişim sembolleri bazen kültürler arasında farklı anlamlar taşıyabilir. Bu semboller şunlardır;

 • Susma
 • Sesin rengi ve müziği
 • Beden dili
 • Kişisel mekan algısı
 • Giyim kuşam
 • Fiziksel görünüm

Sözsüz İletişim Araçları

İşaret: işaretler çevrede var olan bir öğeyi değiştirerek dikkat çekmek ve bir mesaj iletmek için kullanılan bir işlevdir. Trafik polisleri yaptığı işaretlerle sürücülerin dikkatini çeker ve bir mesaj iletir.

Gösterge: göstergeler tek başına kullanıldığında birçok anlam içermektedirler. Günlük hayatta en çok karşılaştığınız sözsüz iletişim araçları arasında yer alan göstergeye örnek olarak resimler ve çizimlerdir. İşaret ile gösterge arasındaki temel fark göstergenin taşıdığı anlam kendi iç doğasından gelmektedir. Örneğin polis rozeti bir göstergedir.

Simge: işaret ve göstergeden farklıdır. Kişinin dünyayı algılayış biçimidir. Her kültürün kendine has bir simgesi vardır. Simgeler kültürlere özeldir ve farklı anlamlar taşımaktadır. Simgeler grup halinde anlam ifade eden nesnelerden oluşur. Alyans evliliğin simgesidir.

İkon: birbiriyle ilişkili olan simgeler topluluğuna ikon denilmektedir. Örneğin ABD’deki Beyaz Saray bir ikondur.

Anne ve Bebek Bakımı

Hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreç gerek anne gerekse bebek için oldukça zorludur. Çünkü hem anne hem de bebek bir yandan yeni dünyaları diğer bir yandan ise kendilerindeki değişimler ile başa çıkmak zorundadır. Bu aşamada yapılacak olan yanlışlar sonrasında ortaya oldukça kötü sonuçlar çıkabileceği için gerek annenin gerekse bebeğin bakımına dikkat etmek oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Doğum Sonrası Anne Bakımı

 Annelik oldukça yüce bir duygu. Kadınların dokuz ay boyunca yaşamakta oldukları sürecin doğum ile sonuçlanması sonrasında ortaya çıkacak olan sonuçlar, hayatlarını ciddi anlamda değiştirmektedir. Bundan dolayı da pek çok kadın kendilerini hamilelik döneminden itibaren geri plana atmaya başlıyor. Fakat anne ve bebek bakımı konusunda yeterli oranda bilgi sahibi olunması sonrasında ortaya son derece etkili sonuçlar çıkabilecektir.

Genel olarak anne ve bebek bakımı ile alakalı annelerin akıllarına öncelikli olarak gelen şeylerin başında çatlaklar geliyor. Göğüs, kalça ve karın bölgesinde kendini göstermekte olan çatlakların en büyük sebebi ise hamilelik döneminde ani kilo alıp verme ve hormonsal değişimlerdir.

Doğum sonrasında ve öncesinde kullanılacak olan koruyucu kremler ya da masaj yağları ile beraber vücutta kendini gösterebilecek olan böylesi durumların da başarılı bir şekilde önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca başta doğum sonrası depresyon olmak üzere anneyi psikolojik olarak etkileyebilecek olan durumlar ile doğru şekilde başa çıkılması oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Doğum Sonrası Bebek Bakımı

 Yeni doğan bebeklerde başta göbek bakımı olmak üzere gerekli olan her konunun üzerinde dikkatlice durulması gerekmektedir. Göbek bağı düşene kadar bölge ıslak kalmamalı ve bebeğe banyo yaptırılmamalıdır. Bebeklerin başta pişik olmak üzere karşı karşıya kalacağı olumsuzluklar ile başa çıkılması adına oldukça hassas bir tene sahip olacak bebeğe karşı gerekli olan özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar ilk başlarda anne ve bebek bakımı insanların gözlerine çok zor bir şeymiş gibi gelse de ilerleyen zaman ile beraber anne ile bebeğin arasındaki bağ güçlenecek ve bununla beraber anne kendini bebeğine ve kendine karşı daha rahat hissedecektir. Bu durum da bakım işlemlerinin çok daha iyi bir şekilde yapılmasına olanak sağlamış olacaktır.