SEÇİMLER

Oy verilerek yapılan, bir şeyi veya birini seçme eylemine seçim adı verilir. Seçim yoluyla kişiler kendilerine lider seçme veya kendi kendisini yönetme adına bir seçim yapma hakkına sahip olur. Seçimin demokratik bir seçim olabilmesi için oy veren kişilerin birkaç aday arasında karar vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda oy veren kişilerin aklının çelinmemesi ve son dakika fikrinin değişmemesi açısından seçimlerin kapalı bir alanda yapılması gerekmektedir. Eğer seçimler meclis için yapılacaksa adaylar genellikle bir siyasi partiye üye olan kişilerden seçilmektedir.

     SEÇİMLER NASIL YAPILIR?

SeçimlerSöz konusu genel seçimlerse, kişiler oy kullanmak için kendilerine en yakın olan seçim merkezine giderler. Bu seçim merkezlerinde oy sandıkları bulunmaktadır. Oy kullanacak kişiler seçim merkezinde bulunan görevlilerden üzerinde adayların isim ve açıklamalarının bulunduğu oy pusulalarını alırlar. Bu oy pusulalarının üzerinde boş kutular bulunur ve bu boş kutulardan kendi oy vermek istedikleri kısma genellikle ‘’x’’ işareti koyarlar. Bu işlemden sonra zarfı kapatmak ve yapıştırmak suretiyle oy sandığının içerisine atarlar. Oy veren kişilerin yalnızca bir kez oy kullanma hakkı vardır. Oylama tamamlandığında ve seçimin açıklanma zamanı geldiğinde sandıklar açılır ve oylar sayılır. En çok oyu alan kişi seçimin galibi olmuş olur.

     SEÇİMLERİN AMACI NEDİR?

Seçim, demokratik toplumlar açısından çok önemli bir mekanizmadır. Aynı zamanda seçim, halkın bir şeyler üzerinde karar verebilmesini sağlayan demokratik bir araçtır. Halk, seçimler sayesinde yönetme gücünü sağlayacak olan kişileri seçme hakkına sahip olur. Demokratik sürecin işlemesi ve sürekliliği açısından seçim çok büyük bir ihtiyaçtır. Seçim bir bakıma insanların siyaset hakkında bilgi sahibi olmasına ve kendilerini yaşadıkları topraklara karşı sorumlu hissetmelerine sebep olur. Zira insanların siyaset hakkında en çok araştırmayı seçim dönemlerinde yaptıkları görülmektedir.

     UYGULANMAKTA OLAN SEÇİM SİSTEMLERİ NELERDİR?

Günümüzde uygulanan iki adet seçim sistemi vardır. Bu seçim sistemleri çoğunluk sistemi ve nispi temsil sistemidir. Bir seçim süreci başlatıldığı zaman, adaylar arasından en çok oyu alan partinin seçimi kazanmış sayılmasına çoğunluk sistemi adı verilir. Nispi temsil sistemi ise, belirli bir oy oranına göre planlanan seçimde partilerin veya adayların aldıkları geçerli oy oranına göre temsilci ortaya çıkardığı seçim sistemine denir. Nispi temsil sistemi çoğunluk sistemine nazaran çok daha adil fakat uygulanması çok daha zor bir sistemdir. Zira azınlık kısmına da seçme hakkı verilmesi açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş her birey oy kullanma hakkına sahiptir. Bu hak, demokrasimizdeki en önemli ve özgürlükçü haklardan biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.