SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASİ PARTİLER

Pazarlama, günümüzde siyasal pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde, toplumun ve siyasetçilerin bir birini tanıma ve anlama konusunda önemli bir yer edinmiştir. Özellikle son yıllarda, siyasi partiler ve adaylar arasında derin bir rekabet söz konusudur. Toplumun oyunu ve güvenini kazanabilmek için avantajı sağlamak için pazarlama biliminden geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Siyasi partilerin belirlediği hedeflerin seçmenlerin beklentileri doğrultusunda olması aralarındaki birlik ve beraberliği sağlayarak siyasi partiyi daha avantajlı kılar.

Masa Başındaki Tahminlerle Yapılan Siyasal İletişimin Sonu

Siyasal PazarlamaYeni siyaset eskisine göre daha farklı koşullarda yer alıyor. Bunun için iki temel farklılıktan söz edebiliriz. Bu farklılıklardan ilki, siyaset bir sanat değildir siyaset bir bilimdir. Bu yüzden siyasi parti mensuplarının masa başlarında oturarak halkın ne istediğini tahmin etmesi pek sağlıklı bir sonuç vermeyecektir. Halkın ihtiyacı, istekleri ve beklentileri araştırılıp buna göre bir çözüm aranması gerekir.

Günümüz siyasi koşullar, geçmişteki koşullarla karşılaştırıldığında ortaya çıkan ikinci farklılığı ise geçmişte halk ve siyasi partililerin adayları arasında kopuk iletişimler vardı ama günümüz siyasal koşullarında artık adaylar ve halk arasındailetişim kurmada kitle iletişim araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya başlanmıştır.

Siyasal Pazarlamanın Özellikleri

Tüm seçmenler aynı gün içerisinde oy kullanırlar. Marka tercihlerinin (siyasi partinin ismi veya liderin portresi) düşünce yapısına göre alınan ürün ve hizmet pazarlamasına benzemektedir. Fakat satın alma işleminin sonrasında bir ürün ya da hizmet pazarlamasının dışına çıkmaktadır.

Siyasi parti tercihinde doğrudan veya dolaylı olarak bir fiyat söz konusu değildir. Ama uzun dönemli olarak, bireyin oyu dışında iktidara gelen siyasal adayla ilgili bir pişmanlık yaşaması sonucunda belirli bir maliyetin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

Siyasi parti tercihinde bulunan seçmen, iktidar olan bir partiye oy vermemişse bile iktidar partisinin yönetiminde konulan kurallarıyla yaşamı paylaşmak durumundadır.

Siyasi partiler ve adaylar, seçmenler için üzeri ambalajlı bir ürüne benzer içerisinde çıkacak şeyin nasıl olacağını bilmemek gibidir.  Seçmenler, bu durumu göz önünde bulundurarak seçim yapıp ve bunun doğrultusunda karar vermek durumundadırlar.

Karmaşık bir ürün ya da hizmetin gerçekleştirilmiş olması durumunda tüketiciler yaptıkları hataların farkına vararak bunu zaman geçmeden değiştirme şansına sahiptirler. Ama seçmenlerin hatalarının veya pişmanlıklarının telafisi ancak bir sonraki seçimde olabilir.

Pazarlamada olduğu gibi seçimde yer alan lider partilerde sürekli birinci sırada olmak için çaba gösterirler. İlk sırada yer alan lider partinin amacı ise eldeki oyların sayısını kaybetmemek hatta oylarını daha da artırmaktır. Siyasi partiler iktidarda oldukları süre içerisinde yaptıkları icraatlar seçmenlerde memnuniyetsizlik yaratırsa bir sonraki seçimde lider partinin oylarında azalma yaşanacaktır.Sadece seçim dönemlerinde siyasal pazarlama faaliyetleri yapılmamalı, bu faaliyetler seçim sonrasında da devam ettirilmelidir.

Türkiye’deki Siyasal Pazar

Türkiye’de ki siyasi partilerin pazarlama çalışmalarına bakacak olursak sadece seçim dönemlerinde yoğunluk göstermiştir. Fakat yakın zamanda başta iktidar partisi olmak üzere diğer muhalefet partileri de pazar araştırmalarına ve farklı pazarlama iletişim yöntemlerine yoğun bir şekilde tutundular. Pazar araştırma raporlarıyla seçmenlerin değişen beklentilerine göre programlar ayarlanıp konuşmalar hazırlanıyor ve bu sayede kurulan iletişimle büyük bir kitleye seslerini duyurmuş ve halkın isteklerine kulak vermiş oldular.

Türkiye’deki siyasi pazara ve partilerin siyasi pazar paylarına baktığımızda yaklaşık olarak BDP %7-8 , MHP %12-14, CHP %23-25’lik ve AKP ise %49-51 pazar payına sahip.AKP dışında kalan siyasi partilerin hemen hepsinin oylarının halkın siyasi ideolojileri doğrultusunda yaptıkları tercihler olduğunu söyleyebiliriz. AKP’nin ideolojik tercihlerle verilen oy oranı yaklaşık %25-30 civarında geri kalan yaklaşık %20 oy dilimi daha çok beklentilerine cevap verileceğine inandıkları ve o güveni aldıkları içindir. Toplum Ekonominin daha rahat edeceğini ve istihdamın sağlanacağını düşünen kitle AKP’nin iktidar olmasını sağlar ve diğer muhalefet partilerinin de iktidar olmak için ideolojik yapının dışında bir kitle arayışına girip ona göre planlamalar yapıyorlar.

Bu yazıda siyasal pazarlamaları en iyi kullanan iktidar partisini incelemek istedik her partiye tek tek bakamayacağımız için en iyilerini size anlatmak istedim bu yüzden yanlış algı oluşmasın yazdıklarımın herhangi bir siyasi savunma içermediğini belirtmek isterim.

Pazarlama Araçlarını Kullanan Siyasi Parti

Türkiye’de ki iktidar partisi dışında kalan siyasi partilerin hemen hepsi genelde seçim dönemlerinde yoğun ve süreksiz bir siyasal pazarlama yapma çabası içerisine giriyor, seçim dönemleri dışında geçmiş yıllardan bugüne dek sürmüş olan geleneksel yöntemlerle seçmenlerle iletişim kurulmaya çalışılmaktadır. Günümüz koşulları altında siyasi partiler geçerliliği ve etkisitartışılacak yöntemler kullanarak Pazar payı olarak ifade edilen oy paylarını arttırmaya çalışmaktadırlar.Ancak iktidar partisine baktığımızda seçimle başa geldikleri dönemden bu yana sürekli ve sistemli bir biçimde kurduğu siyasal pazarlamalar ve iletişimle halkın memnuniyetini kazanmış durumda.

İktidar partisinin iletişimindeki başarısının en önemli sebeplerinden birinin siyasal iletişimin sürekli bir şekilde yapıyor olduğunu söyleyebiliriz. Misal halk ile iyi bir iletişim kurulmak isteniyorsa konuşmalar esnasında ki duyguyu karşı tarafa geçirebilmek çok önemlidir. İşte bunu bir örnekle anlatacak olursak diğer partiler seçim kampanyalarında sadece seçim döneminde kullanmak için o an hazırladıkları yazılı, görsel ve video materyallere sahipler ancak iktidar partisi iktidar olduğu dönemden itibaren konuşmaları halk ile diyalogları çekildiği fotoğrafların hepsinde o samimiyeti yakalayabilirsiniz. Konuşma esnasında duygu doğal bir şekilde yakalanmış ve karşı tarafa dageçirilmiştir. Bunu sadece seçim dönemlerinde değil seçimlerin dışında kalan zamanlarda da görebilirsiniz.

Bununla birlikte partiler düzenli ve doğru şekilde pazarlama araştırmaları yaptırır, bunun neticesinde parti lideri bu raporları düzenli olarak okur ve iletişim kararlarını bu doğrultuda şekillendirir. Dağıtım kanalları olarak bilinen gençlik kolları, il ve ilçe teşkilatları iletişimin tutarlı bir şekilde yapılmasında gerekli olan herşeyi en doğru şekilde ayarlar. Bununla birlikte iktidar partisinin başlattığı ve daha sonra muhalefet partilerinin de benzer uygulamalara başladığı parti siyaset akademileriyle bir FMCG şirketinde olduğu gibi( yeni liderler yetiştirme/yedekleme) yeni siyasetçi adayları yetiştirilip mevcut olarak kurgulanan bu siyasal iletişimi devam ettirecek yetkin kişiler yetiştirilmektedir. Muhalefet partiler iktidar olabilmek için emin adımlar atarak siyasi arenada etkin bir rol oynamaları gerekmektedir.

Siyasal Pazarlama Nedir?

Siyasal Pazarlama:siyasi parti adayları kendilerini seçmenlere tanıtmak için, seçmenlerle olan uygunluğunu kontrol etmek için ve seçmen kitlesini yüksek seviyede tutmak, rakip partilere ve muhalefete karşı farkını ortaya koymak için ve iktidar olabilmek için yeterli oy sayısına ulaşabilmek için kullandığı tekniklerin toplamı siyasal pazarlama olarak adlandırılmaktadır.

Siyasal pazarlama Philip Kotler’in yaptığı tanıma göre, partinin kurumsal olarak tanınması ve halkın ihtiyaç duyduğu program ve hizmetleri gerçekleştirmek için siyasal örgütlerin yürüttüğü faaliyetlerin tümüdür.Tek ise siyasal pazarlamayı, bir kişinin siyasi partilerden aday gösterilmesi, atanması seçilmesi için ya da partilerin iktidara gelmesi için düzenlenen pazarlama faaliyetleri olarak tanımlamıştır.

Bongrand’ın tanımına göre ise siyasal pazarlama, çeşitli yolları kullanarak inanç ve davranışları seçmenlere kabul ettirebilme, partiye yeni üyeler kazandırma, parti taraftarları ya da hangi partiye oy vereceğini bilmeyen seçmenleri kazanmaya yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetleri olarak tanımlamıştır. Siyasal pazarlamayı aslında siyasi çevrelerin pazarlama ve iletişimi seçimi kazanmak için etkin bir şekilde kullanmaları olarakta tanımlayabiliriz. Burada asıl amaç siyasi örgütü bir işletme olarak varsaymaktır.

İşletmelerin amacı büyümek ve kar oranını git gide arttırmakken, siyasi örgütün amacıda seçimleri kazanmak ve aldığı oy payının kalıcı olmasını sağlamaktır. .Bu açıdan bakıldığında bir siyasi örgüt kalıcı bir başarı yakalamak istiyorsa sadece seçimden önce değil seçim sonra ki dönemlerde de pazarlama faaliyetlerini sürdürmelidir.

Strateji

Siyasi bir parti ilk olarak rakiplerini tanıyarak bir strateji oluşturmalı, kampanyanın dayanabileceği temaları ve seçmenlerin kampanyalara nasıl tepki vereceğinin anlayabilmek için çok iyi araştırmalar yapılmalıdır. Genel olarak siyasal kampanya araştırmaları aday, kamuoyu ve konular olmak üzere üç öğe üzerinde yoğunlaşır.

Aday açısında yapılan araştırmalar, seçmenlerin adayı nasıl tanıdıkları ve seçmenlerle adaylar arasında ne gibi benzer özellikleri olduğunu ortaya çıkartmada önem kazanır. Seçmenlere yönelik araştırmalar ise oy verme durumları, seçmenin oy vermek için siyasal partiden beklentileri nelerdir bunlara bakılır. Bunlarla birlikte araştırmalar doğru ve etkin bir karar almak için bu araştırmalar neticesinde elde ettiği bilgilere dikkat eder.

Bir kampanyanın en doğru şekilde başarılı olabilmesi için adayın ya da partinin rekabetçi üstünlüğünün en iyi şekilde belirlenmesine bağlı bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden etkili bir kampanya oluşumu için araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler ışığında geliştirilmelidir. Ayrıca bu yapılan araştırmalar neticesinde siyasal parti adayları seçmenlerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda karar alacaktır. Aday olacakları bölgenin araştırma raporlarına bakıp kendini halka kazandırıp onların sesi olabileceğine inanıyorsa aday olmalıdır. Bunlara dikkat edip özen gösterecek adaylar halkın memnuniyetini kazanmış olacaktır ve istediği kitleye ulaşıp varlığını sürdürebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.