SİYASAL REKLAMLAR

Reklam, anlam olarak bir ürünün ya da hizmetin kamuoyuna medya aracılığı ile ikna edici bir biçimde sunulmasına verilen addır. Oldukça sık kullanılan ve reklamın önemli bir türü olan siyasi reklam, medya aracılığı ile kamuoyuna kendi amaç ve özelliklerinin tanıtımının reklamın içeriği olması dahilinde sunulan reklam türüdür.  Siyasal reklam sayesinde, siyasi partilerin veya siyasi kişiliklerin özellikleri, vaatleri ve verdikleri mesajlar geniş kitlelere kolaylıkla ulaştırılabilir. Bu da onların hızlıca tanınmalarını, akılda kalıcı olmalarını ve sundukları reklam sayesinde kendilerini destekleyen kişi sayısını arttırmalarını sağlar.

SİYASAL REKLAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

Siyasal ReklamlarSiyasal reklamların 6 farklı kategoride tasnif edilmesi mümkündür. Bunlar; ideolojik reklam, partizan reklam, simgesel reklam, yardımsever önder simgesi taşıyan reklam, gelecekteki siyasi duruma ilişkin tercih belirten reklam, geçmişe yönelik siyasal icraat barındıran reklam olarak sıralandırılabilir. Bunların ilki ideolojik reklamdır. İdeolojik reklam, hedef kitlenin ideolojisinin belirlenmesi ve ona göre kişileri kazanmak ve kendi tarafına çekmek amacıyla hazırlanan reklamlardır. Bir diğeri partizan reklamdır. Partizan reklamlar, siyasi kişiliğe sahip bir adayın bir partiye bağlı olduğunu ve o partiyi savunmak amacıyla temsilci olarak ortaya çıkarıldığını gösteren reklamlardır.

Simgesel reklam, seçmen kitleyi ikna etmek adına kötü profillerin çizildiği ve bahsedildiği reklam türüne verilen addır. Bir diğer siyasal reklam türü olan yardımsever önder simgesi taşıyan reklamlar, adayların kişilik özelliklerini ve halka olan yaklaşımlarını ön plana çıkaran, adayları bir siyasi imge olarak tanıtan reklam türüdür. Gelecekteki siyasal duruma ilişkin tercih belirten reklamların içeriğinde ise adayların vaatleri, gelecekte yapacakları projelerin içeriği, adayların siyaset tarzlarının yansıtılması ve onları diğerlerinden farklılaştırmaya çalışan içerikler mevcuttur. Son olarak geçmişe yönelik siyasal icraat barındıran reklam türü ise, topluma geçmişte yapılan hizmetleri hatırlatan, seçmenlerin hafızalarını tazelemelerine imkan sunan ve aynı geçmişte olduğu gibi iyi işler yapılacağı imajı çizen reklamlardır.

       SİYASAL REKLAMLAR NASIL YAPILIR?

Alegorik bir süreç olan siyasal reklamcılıkta reklamı yapılacak siyasi kişiliğin bir sembole, motife ya da ambleme sahip olması gerekmektedir. Bunun amacı tamamen siyasi kişiliklerin seçmenlerin gözünde akılda kalabilecekleri, aynı zamanda ilgiyi üzerlerine çekebilecekleri bir farklılık yaratmak içindir. Siyasi kişilikler tarafından kullanılan semboller aynı zamanda siyasal iletişimde alegorik dil kullanıldığının oldukça açık bir göstergesidir.

       SİYASAL REKLAMLARIN İŞLEVLERİ NELERDİR?

       Siyasal reklamın en temel işlevi sunulacağı seçmen kitlesini etkilemek ve bu kitleye kendini kabul ettirmektir. Buradaki amaç seçmen kitlenin reklamın içerdiği siyasi kişiye ya da partiye oy vermesidir. Siyasal reklamlar seçmene siyasi bilgi sağlar. Ayrıca siyasal reklamlar seçmen üzerinde siyasi kişilik veya parti konusunda bir fikre varma, adayın imajını tanıma anlamında da büyük bir rol oynar. Oy vermek bir süreç olarak ele alındığında, bu süreci adayları tanıma, karar verme ve oy kullanma olarak sıralamak mümkündür. Seçmenlerin bu süreçte oy kullanabilmeleri için birtakım siyasi bilgilere sahip olmaları gerekmektedir ve seçmenler bu siyasi bilgi alma ihtiyacını da siyasal reklamlardan karşılarlar.

Kısaca özetlemek gerekirse, siyasal reklam büyük oranda kitle iletişim araçlarını kullanarak seçmen kişilerin hem siyasi durumlar hem de siyasi adaylar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve oylarını her şeyi açıkça göz önünde bulundurarak kullanmalarını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.