Sözsüz İletişim

Bir diğer deyişle sözel olmayan iletişim sözsüz iletişim olarak bilinmektedir. Vücut dili ve beden dili gibi iletişim araçlarının dışında kalan bir iletişim şeklidir. Kişiler ifadelerini desteklemek amacıyla jest, mimik ve vücut hareketlerini kullanırlar. İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak beden dilleriyle söylemek istediklerini desteklerler. İnsanlar arasındaki iletişim de önemli bir yere sahip olan beden dili sayesinde insanları anlamak daha kolay olacaktır.

Birisiyle etkileşime girdiğinizde oturma şekliyle, ses tonunuzla, aranızdaki mesafeyle, göz temasıyla karşıdakine sürekli olarak güçlü mesajlar gönderirsiniz. Karşıdakiyle konuşmasanız bile sürekli iletişim halindesinizdir. Hatta bazen sözlü olarak ifade ettiğiniz şey ile beden dili arasında farklı bir durum söz konusudur. Beden diliniz gerçek duygularınızı ifade ettiğinden dolayı yalan söyleme durumunda kendinizi ele verebilirsiniz.

Sözsüz İletişimin Önemi

Sözsüz İletişimİçinizdeki ses bazen bir jest, bir mimik, bir gülümseme, baş hareketi, oturma, ses tonu herhangi bir vücut hareketiyle dışarıya yansır. O yüzden bir insanın iç dünyası hakkında bilgi sahibi olmak için hareketlerine bakabilirsiniz özellikle de gözler çok şey anlatır. Beden dili okumayı öğrendiğinizde insanları anlamanız daha kolay olacaktır. Böylelikle iletişim becerilerinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Böylelikle insanlara yaklaşımınız konusunda daha bilinçli davranabilirsiniz. Hatta bir insan yalan söylediğinde bunu anlamanız daha kolay olacaktır. O yüzden insanların dürüstlüğünü ve ilgisini anlamanız konusunda da daha avantajlı olabilirsiniz. Sözsüz iletişimin fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Tekrarlama: kişi sözlü olarak ifade etmek istediği mesajı beden diliyle tekrarlar.
 • Çelişki: söylediği sözlü ifade ile beden dilinin birbiriyle çelişmesi durumudur.
 • Değiştirme: sözlü olarak ifade etmek istediği şeyi tamamen beden diliyle ifade etmesi.
 • Tamamlayıcı: beden dili hareketine sözlü mesaj ekleme halidir.
 • Aksanlı: vurgulu bir biçimde mesajı iletmektir.

Sözsüz İletişim Türleri

Beden dili olarak da nitelendirdiğimiz sözsüz iletişim türleri şu şekilde ifade edilebilir;

Yüz İfadeleri: beden dilinde en etkileyici hareket yüz hareketleridir. Hiçbir söz söylenmediği halde birçok duyguyu ifade etmektedir. Üzüntü, öfke, mutluluk, korku, sürpriz, tiksinti gibi yüz ifadeleri evrenseldir ve kültürler arasında aynı ifade şekline sahiptir.

Ses Tonu: söylediğiniz sözden ziyade söyleme şekliniz çok daha önemlidir. Ses tonunuz ve konuşma hızınız duygularınızı ifade eder. Kişinin ses tonundan alaycı, sevgi, güven ya da öfke hissedebilirsiniz. Söylediği söz çok güzeldir fakat alaycı bir tavırla söylenmiştir. Söylenen söz kırıcıdır fakat isteksizce üzüntü ile söylendiği bellidir.

Göz Teması: konuşurken insanlar genelde göz göze gelir ve iletmek istenen mesaj en iyi gözlerle iletilir. Sözsüz iletişimin en önemli simgesi olan gözler bir diğer deyişe kalbin aynasıdır. Bir insana bakma şeklinde sevgi, ilgi, düşmanlık gibi birçok mesaj saklıdır. Konuşmanın akışını devam ettirebilmek için göz teması önemlidir.

Vücut Hareketleri: insanların oturma şekilleri, ayağa kalkmaları, yürümeleri, vücudunu hareket ettirme şekilleri dünyadaki en zengin iletişim kurma kaynağıdır.

Mimik: jest ve mimikler kültürler arasında farklı olabilir ve hareketler daha farklı anlaşılabilir. Konuşurken farkında olmadan çoğu kez ellerinizi hareket ettirirsiniz bir şeyi işaret ederken birini çağırırken vs. bunları hareketlerle ifade etmekteyiz.

Dokunma: iletişimde dokunma yolu ile birçok mesaj iletilebilir. El sıkışma, omuza temas etme, sarılma, sırtı sıvazlama, başını okşama, kolunu kavrama gibi dokunuşlar karşı tarafa birçok sözlü mesaj iletmektedir.

Değişik Kültürlerde Sözsüz İletişim Sembolleri

Sözsüz iletişim sembolleri bazen kültürler arasında farklı anlamlar taşıyabilir. Bu semboller şunlardır;

 • Susma
 • Sesin rengi ve müziği
 • Beden dili
 • Kişisel mekan algısı
 • Giyim kuşam
 • Fiziksel görünüm

Sözsüz İletişim Araçları

İşaret: işaretler çevrede var olan bir öğeyi değiştirerek dikkat çekmek ve bir mesaj iletmek için kullanılan bir işlevdir. Trafik polisleri yaptığı işaretlerle sürücülerin dikkatini çeker ve bir mesaj iletir.

Gösterge: göstergeler tek başına kullanıldığında birçok anlam içermektedirler. Günlük hayatta en çok karşılaştığınız sözsüz iletişim araçları arasında yer alan göstergeye örnek olarak resimler ve çizimlerdir. İşaret ile gösterge arasındaki temel fark göstergenin taşıdığı anlam kendi iç doğasından gelmektedir. Örneğin polis rozeti bir göstergedir.

Simge: işaret ve göstergeden farklıdır. Kişinin dünyayı algılayış biçimidir. Her kültürün kendine has bir simgesi vardır. Simgeler kültürlere özeldir ve farklı anlamlar taşımaktadır. Simgeler grup halinde anlam ifade eden nesnelerden oluşur. Alyans evliliğin simgesidir.

İkon: birbiriyle ilişkili olan simgeler topluluğuna ikon denilmektedir. Örneğin ABD’deki Beyaz Saray bir ikondur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.